Arhivska internet izložba o Donjim Brčelima

Nedjelja arhiva se od juče obilježava u svim arhivskim odsjecima u Crnoj Gori, a tim povodom je Arhivski odsjek u Baru, pod sloganom “Čuvajmo arhive”, organizovao petu internet izložbu “Manastir Donji Brčeli“ – II dio. 

Iz Arhivskog odsjeka u Baru pozvali su sve škole, fakultete, institucije i građane, da se jave, kako bi ih organizovano primili i pokazali im što sve čuvaju.

Načelnica Arhivskog odsjeka Bar, Jasmina Rastoder, koja je i autorka ove internet izložbe, kaže da poseban značaj ove zbirke imaju sačuvana cirkularna pisma najvišeg duhovnog autoriteta crkve u kojima se uglavnom saopštavaju stavovi bitni za ukupnu crkvenu politiku sa intencijom da se oni provode na svim nivoima i ciljem da se sa tim upozna svo sveštenstvo.
 
“Poslanice jasno ukazuju na relacije koje su vladale između crkve i države (vladara), odnosa crkve prema  obrazovanju i dnevnim duhovnim obavezama. Tu su i datumi velikih praznika koji se svetkuju, dnevna komunikacija među sveštenstvom i uopšte dokumenti koji veoma uvjerljivo svjedoče o stanju crkve, njenoj unutrašnjoj organizaciji, hijerarhiji, socijalnom i društvenom ambijentu u kojem djeluje, razne statistike itd. Kroz pregled preko dvije stotine postavljenih dokumenata vodili smo računa da prilikom izbora istih situiramo problem, a ne dokument sam po sebi.  Čini nam se da se time uvećava saznajna osnova, pospješuje frekvetnost upotrebe dokumenta i naravno, pomjera granica saznanja”, kaže Rastoder.

Ona ističe veliku uloga arhiva u očuvanju kulturnog identiteta, kao i to da je jedan od ciljeva Nedjelje arhiva da se podsjeti na njihovu ulogu u društvu i ponudi prilika da se oni približe korisnicima, “da se pokaže koliko su im dostupni i šta im mogu ponuditi“.

Izložba se može vidjeti na sljedećem linku.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00