CG DA 1 CET – Cetinje stari i novi period

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

 

 1. ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I DRUGIH INSTITUCIJA

 

 1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

 

                                             1.2. Arhivski fondovi 1815 – 1918

 

 1. PRAVITELJSTVUJUŠĆI SENAT CRNOGORSKI I BRDSKI – CETINJE (1831-1879); 1847-1879: knj. 77, f. 144; 18,2.
 2. CRNOGORSKA NARODNA SKUPŠTINA – CETINJE (1905 -1916); 1906-1916: knj. 25, f. 48; 6,3. 
 3. DRŽAVNI SAVJET – CETINJE (1879-1916); 1879-1915: knj. 12, f. 31; 4,1.
 4. MINISTARSKI SAVJET – CETINJE (1906- 1916); 1906- 1915: knj. 3, f. 26; 2,8.
 5. MINISTARSTVO INOSTRANIH DJELA – CETINJE (1879 – 1916); 1879-1916: knj.36, f. 389; 43,2. TI.
 6. MINISTARSTVO FINANSIJA – CETINJE (1879-1916); 1879- 1915: knj. 763, f. 998, 118,7.
 7. MINISTARSTVO PRAVDE – CETINJE (1879-1916); 1882-1915: knj. 45, f. 206; 23,1.
 8. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH DJELA – CETINJE (1879 – 1916); 1879 – 1916: knj. 533, f. 604; 80.TI
 9. MINISTARSTVO VOJNO – CETINJE (1879-1916); 1879 – 1916: knj. 652, f. 319; 5,9.
 10. MINISTARSTVO PROSVJETE I CRKVENIH POSLOVA – CETINJE (1882 -1916); 1880-1915: knj. 62, f. 106; 15,2. SI
 11. PRIVREDNI SAVJET – CETINJE (1906- 1916); 1906-1914: f. 1; 0,1. SI
 12. UPRAVA CRNOGORSKOG DVORA – CETINJE (1869 – 1916); 1870-1921: knj. 157, f. 251; 3,2.
 13. DRŽAVNI ODBOR ZA SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI – CETINJE (? – 1915); 1915: f. 1; 0,1.
 14. GLAVNA DRŽAVNA KONTROLA – CETINJE (1901 –1916);1896 – 1915: knj. 54, f. 27; 4,2. SI, IR.

 

              POSLANSTVA

 

 1. BEOGRAD I NIŠ (? – 1916); 1913 – 1915: knj. 1, dok. 28, 0,1. SI.
 2. CARIGRAD (1879 – 1912); 1879 – 1912: knj. 7, f. 26, 3. SI.

 

            KONZULATI

 

 1. GENERALNI KONZULAT – RIM (1879-1919); 1911 – 1919: f. 3; 0,3. TI. SI.
 2. PARIZ, ĐENOVA, NICA I TRST (1889 – 1919);1905 – 1913: knj. 1, dok. 130, 0,1. TI. SI.
 3. SKADAR (1894 – 1915); 1894, 1898, 1904 – 1905, 1908 – 1915: knj. 1, f. 2; 0,21. TI. SI
 4. ŽENEVA (1916 – 1921); 1916 – 1920: f. 1; 0,1. TI. SI.

 

          OBLASNE UPRAVE

 

 1. ANDRIJEVICA (1880 – 1915); 1901 – 1908, 1910 – 1915: f. 1; 0,1.
 2. BAR (1880-1916); 1899, 1902 – 1913, 1914 -1915: f. 2; 0,2.
 3. BERANE (1912 – 1916); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.
 4. BIJELO POLJE, (1912 – 1916); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.
 5. BUDVA (1914 – 1916); 1914 – 1915: f. 1; 0,1.
 6. GORAŽDE (1912 – 1916); 1914: f. 1; 0,1.
 7. GUSINJE (1912 – 1916); 1912 – 1914: f. 1; 0,1.
 8. KOLAŠIN (1902 – 1916); 1902 – 1916: f. 2. 0,2.
 9. NIKŠIĆ (1912 – 1916); 1912 – 1915: f. 2; 0,2.
 10. PEĆ (1912 – 1916); 1912 – 1915: f. 3; 0,3.
 11. PLJEVLJA (1912 – 1916); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.
 12. PODGORICA (1902 – 1916); 1903 – 1915: f. 8; 0,8.
 13. SKADAR I GUVERNERSTVO SKADAR (1912 – 1915); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.
 14. CETINJE (1902 – 1916); 1903 – 1915: f. 3; 03.
 15. ČAJNIČE (1913 – 1916); 1914 – 1915; f. 5; 0,5.

 

                              POLITIČKO – POGRANIČNI KOMESARIJATI

 

 1. ANDRIJEVICA, BOBOTOVO GROBLJE, NJEGUŠI I PODGORICA (1878 – ?); 1882 – 1911: f. 1; 0,1. TI.
 2. GRAHOVO (? – ?); 1895– 1901: knj. 1, f. 8; 0,81. TI.
 3. ŽABLJAK (? – ?); 1889, 1896, 1906 – 1911: knj. 1, f. 8; 0,81. TI.
 4. NIKŠIĆ (? – ?); 1901 – 1903: f. 2; 0,2. TI.
 5. ULCINJ (? – ?); 1906,1910 – 1911: f. 1; 0,1.
 6. KOMISIJA CRNOGORSKE VLADE ZA IZVIĐAJ ZLOUPOTREBA DRŽAVNIH   ČINOVNIKA U NOVOOSLOBOĐENIM KRAJEVIMA  – CETINJE (1913 – ?); 1912 – 1914: f. 5, 0,5. SI.
 7. GLAVNI ODBOR ZA NASELJAVANJE NOVOOSLOBOĐENIH KRAJEVA – CETINJE (1914); 1914: f. 31; 3,1. SI.
 8. CENTRALNI ODBOR ZA OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA – CETINJE (? – ?); 1915: f.1; 0,1.

 

 

                               KAPETANIJE

 

 1. BAR (? – ?); 1880 – 1914: f. 2; 0,2 SI.
 2. DOBRSKA – DOBRSKO SELO (1854 – 1908); 1878; 1881 – 1882; 1886 – 1904; 1907 – 1908: f. 3; 0,3.
 3. DONJO – CEKLINSKA – RIJEKA CRNOJEVIĆA (1904 – 1916); 1904 – 1916: knj. 4, f. 5; 0,55. SI.
 4. LJEŠANSKA – KORNET (1833 – 1917); 1893,1898 – 1916: f. 46; 4,6.
 5. LJUBOTINSKO – GRAĐANSKA – LJUBOTINJ (1837 – 1916); 1882, 1887 – 1916: knj. 7, f. 48; 5,1. SI.
 6. CEKLINSKA – RIJEKA (1854 – 1904); 1891 – 1903: f. 11; 1,1. SI.
 7. CEKLINSKO – DOBRSKA – CEKLIN (1904 – 1916); 1904 – 1916: knj. 4, f. 46; 4,9.
 8. CETINJSKA – BAJICE (1854 – 1916); 1887; 1891 – 1916: knj. 3, f. 56; 5,8. SI.
 9. ČAJNIČE  (1914 – 1915), 1914 -1915: knj.1, f. 2, 0,25. SI.
 10. SPISI RAZNIH KAPETANIJA U KNJAŽEVINI / KRALJEVINI CRNOJ GORI ( ? – ? );1880 – 1915: f.31; 3,1 SI.

 

                               CARINARNICE 

 

 1. ANDRIJEVICA  (1879 – 1916); 1891 – 1908: f. 2; 0,2.
 2. GRAHOVO (1864 – 1915); 1897– 1915: f. 10; 1.
 3. DANILOVGRAD (? – ?); 1906 – 1908: f.2; 0,2
 4. ĐAKOVICA (1913 – 1915); 1913 – 1915: f. 1; 0,1
 5. KOLAŠIN (1881 – 1916); 1900 – 1913: f 4; 0,4
 6. KAMENI MOST (? – ?); 1906 – 1908: f. 1; 0,1
 7. KRAJINA (1899 – 1915); 1908: f. 1; 0,1
 8. NIKŠIĆ (? – 1916);  1905 – 1915: f. 11; 1,1.
 9. NJEGUŠI (1864 – 1915); 1901 – 1914: f. 4; 0,4.
 10. PLAVNICA (? – 1915); 1891 – 1915: f. 1; 0,1.
 11. PODGORICA (1881 – 1916); 1907 – 1916: f. 22; 2,2.
 12. PEĆ (1913 – 1915); 1913 – 1914: f. 1; 0,1.
 13. RIJEKA CRNOJEVIĆA (1864 – 1915); 1902 – 1915: f. 6; 0,6.
 14. SKADAR (1914 – 1916); 1915 – 1916: f. 2; 0,2.
 15. CETINJE (1881 – 1916); 1898 – 1908: f. 11; 1,1.
 16. RAZNE CARINARNICE (? – ?); 1895 – 1915: f. 14; 1,4.

 

                                                   

1.2.0. Arhivski fondovi do 1918. i narednih perioda

 

 1. CRNOGORSKA EMIGRANTSKA VLADA – NEJI – KOD PARIZA (1916 – 1922); 1916 – 1922: knj. 14, f. 128; 13,4

 

 

                            OPŠTINE

 

 1. BAJICE (? – 1941); 1905 – 1925: f. 7; 0,7. SI.
 2. BAR (1879 – 1941); 1897, 1905, 1907– 1910; 1912 – 1915, 1938: f. 2; 0,2.          
 3. DONJI KRAJ (? – 1941); 1900 – 1925: f. 2; 0,2.
 4. NIKŠIĆ (1885 – 1941); 1895 – 1934: f. 3; 0,3.
 5. CETINJE (1860 – 1941); 1881 – 1941: knj. 22, f. 149; 15,9. SI.
 6. DOBRSKA  – DOBRSKO SELO (? – ?); 1917 – 1925: f. 1; 0,1.
 7. PODGORICA (? – ?); 1891 – 1933: f. 1; 0,1.
 8. SPISI RAZNIH OPŠTINA U KNJAŽEVINI/ KRALJEVINI CRNOJ GORI( ?- ? ); 1880 – 1940: f. 12; 1,2.  SI.

 

CARINARNICE

 

 1. BAR (? – ?); 1908 – 1921: f. 88, 8,8.
 2. VIRPAZAR (1864 -1915); 1906 -1930: f.5, 0,5.
 3. GRUŽ – DUBROVNIK (? – ?); 1921: f.1, 0,1.
 4. ULCINJ (1881 – 1915); 1922 – 1931: f. 24, 2,4.

 

1.3. Arhivski fondovi 1918 – 1941.

 

 1. KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA ZETSKE BANOVINE – CETINJE (1929 – 1941); 1929 – 1941: f. 251; 25,1.
 2. OKRUŽNO NAČELSTVO – CETINJE (1918 – ?); 1918 – 1924; f.5; 0,5. SI
 3. SRESKO NAČELSTVO – CETINJE (1918 – 1941); 1918 – 1940; f. 112; 11,2.
 4. SRESKO NAČELSTVO RIJEKA CRNOJEVIĆA (1918 – 1941); 1918 – 1925: knj. 17; f. 20; 3,1. 
 5. SRESKO NAČELSTVO ČEVO (1918 – 1941); 1918 – 1927: knj. 14; f. 21; 3.

 

 1. OPŠTINA PAŠTROVSKA – PETROVAC (1919 – 1941); 1919 – 1941: knj. 29, f. 51; 6,3.

 

1.4. Arhivski fondovi 1941 – 1944/45.

                                         

                                           1.4.2. Okupacijski i kvislinški organi

 

 1. CIVILNI KOMESARIJAT ZA CRNU GORU – CETINJE (1941 – 1943); 1941 – 1942: f. 9; 0,9.
 2. NARODNA UPRAVA – CETINJE (?- ?); 1943 – 1944. f. 5; 0,5.

 

 

1.5. Arhivski fondovi  poslije 1944/1945

 

1.5.1 Arhivski fondovi  1944/1945 – 1991/1992

 

 

 

 1. PREZIDIJUM NARODNE SKUPŠTINE NRCG – CETINJE (1945 -1953); 1945 – 1953: knj. 16, f. 39; 4,1. SI.
 2. PREDSJEDNIŠTVO VLADE NRCG – CETINJE (1945 – 1953); 1945 – 1953: knj. 107, f. 139; 16,75. SI.
 3. SKUPŠTINA SRCG – PODGORICA ( 1945 – ) 1946 – 1985: knj. 52, f. 433; 44,76. SI
 4. IZVRŠNO VIJEĆE SRCG – TITOGRAD (1953–1989); 1953 – 1989: knj. 257, f. 1616; 168,6.

 

                 

 MINISTARSTVA

 

 1. GRAĐEVINA NRCG – TITOGRAD (1945-1951); 1945-1951: knj. 50, f. 65; 9.
 2. ZA LOKALNU PRIVREDU I KOMUNALNE POSLOVE NRCG – TITOGRAD (1950-1951); 1950-1951: knj. 9, f. 13; 1,6.
 3. INDUSTRIJE I RUDARSTVA NRCG – TITOGRAD (1945 – 1948); 1945-1947 : knj. 19, f. 11; 2,3.
 4. INDUSTRIJE I KOMUNALNIH POSLOVA NRCG – TITOGRAD (1948-1950); 1948 – 1951: knj. 34, f. 50; 6,2.
 5. INDUSTRIJE NRCG – TITOGRAD (1950-1951); 1950-1951 : knj. 9, f. 3; 0,8.
 6. PRAVDE NRCG – CETINJE ( 1945 – 1953); 1945 – 1953: 39, f. 33; 4,32.
 7. UNUTRAŠNJIH POSLOVA NRCG – CETINJE (1945 – 1953); 1944 – 1952: knj. 137, f. 25; 9.
 8. NARODNOG ZDRAVLJA I SOCIJALNE POLITIKE NRCG – CETINJE ( 1945 – 1951); 1945 – 1951 : knj. 111, f. 124; 17,9.
 9. FINANSIJA NRCG – CETINJE (1945-1953); 1945-1953 : knj. 64, f. 342; 37,2.
 10. PROSVJETE NRCG – CETINJE (1945 – 1951); 1945 – 1952: knj. 92, f. 254; 28,9. SI.
 11. POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA NRCG – CETINJE ( 1945 – 1951) 1945 – 1951 : knj. 25, f. 53; 6,82.
 12. TRGOVINE I SNABDIJEVANJA – CETINJE (1945-1950); 1945-1951 : knj. 49, f. 86; 10,9.
 13. TRGOVINE I DRŽAVNIH NABAVKI – CETINJE (1950-1951); 1950-1951 : knj. 9, f. 22; 2,85.
 14. TRGOVINE I INDUSTRIJE NRCG – CETINJE (1.2.1947. – 1.10.1947.); 1947-1948: knj. 10, f. 10; 1,5.

 

    SEKRETARIJATI

 

 1. DRŽAVNI SEKRETARIJAT ZA POSLOVE OPŠTE UPRAVE I BUDŽET– TITOGRAD (1953-1956); 1953-1957 : knj. 10, f. 58; 6,14.
 2. DRŽAVNI SEKRETARIJAT ZA POSLOVE NARODNE PRIVREDE – TITOGRAD (1953-1956); 1953-1956: knj. 10, f. 23; 2,45.
 3. ZA PRIVREDU – TITOGRAD (1956-1957); 1956-1957: knj. 1, f. 7; 0,73.
 4. ZA OPŠTE PRIVREDNE POSLOVE – TITOGRAD (1957-1965); 1957-1965: knj.10, f. 25; 2,65.
 5. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU – TITOGRAD(1965-1984); 1965-1984: knj. 43, f. 200; 20,35.
 6. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA POSLOVE PRIVREDE – TITOGRAD (1984-1990); 1984-1990: knj. 15, f. 27; 2,98.
 7. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE SRCG – TITOGRAD (1963-1990); 1950-1968: f. 10; 0,1.
 8. DRŽAVNI SEKRETARIJAT ZA PRAVOSUDNU UPRAVU – TITOGRAD (1953-1963); 1953-1969: knj.25, f. 65; 6,8.
 9. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA PRAVOSUĐE – TITOGRAD (1963-1965); 1958 – 1965: knj. 5, f. 16; 1,7.
 10. REPUBLIČKI SEKREATRIJAT ZA PRAVOSUĐE, ZAKONODAVSTVO I ORGANIZACIJU UPRAVE – TITOGRAD (1965-1968); 1965-1968: knj. 15, f. 36; 3,8.
 11. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA PRAVOSUĐE I ORGANIZACIJU UPRAVE – TITOGRAD (1968-1983); 1968-1981: knj. 43, f. 180; 18,4.
 12. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU – TITOGRAD (1983-1990); 1983-1990: knj. 7, f. 37; 3,85.
 13. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – TITOGRAD (1956-1965); 1956-1965: knj.20, f. 77; 7,95.
 14. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RAD – TITOGRAD (1956-1965); 1956-1965: knj.14, f. 120; 12,4.
 15. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO I OPŠTU UPRAVU – TITOGRAD (1956-1957 , 1963-1965); 1956-1965 : knj.7, f. 82; 8,3.
 16. ZA OPŠTU UPRAVU – TITOGRAD(1957-1962);1957-1963: knj. 12, f. 328; 33,1.
 17. ZA ZAKONODAVSTVO I ORGANIZACIJU – TITOGRAD (1953 – 1962); 1958-1965: knj. 6, f. 60; 6,8.
 18. ZA SAOBRAĆAJ – TITOGRAD (1957 – 1963);1957-1963: knj. 4, f. 24, 2,5.
 19. DRŽAVNI SEKRETARIJAT ZA ROBNI PROMET – TITOGRAD (1957-1962); 1958-1962: knj. 4, f. 25; 2,56.
 20. SEKRETARIJAT ZA INDUSTRIJU – TITOGRAD(1957-1963); 1957-1965: knj. 9, f. 33; 3,5.
 21. ZA REPUBLIČKI BUDŽET I OPŠTU UPRAVU – TITOGRAD(1962-1963); 1962-1963: knj. 2, f. 26; 2,66.
 22. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA INDUSTRIJU I SAOBRAĆAJ – TITOGRAD (1963-1965); 1963-1965: knj. 4, f. 22; 2,3.
 23. ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I NAUKU – TITOGRAD (1968-1984); 1968-1984: knj. 33, f. 111; 11,55. SI.
 24. ZA PROSVJETU, KULTURU I NAUKU – TITOGRAD (1963-1968); 1963-1968: knj. 25, f. 44; 4,9. SI.
 25. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU – TITOGRAD (1965-1984); 1964-1984 : knj. 99, f. 378; 39.
 26. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA TRGOVINU I TURIZAM – TITOGRAD (1962-1965); 1963-1965: knj. 47, f. 16; 2,35.
 27. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE – TITOGRAD (1963-1990); 1953-1977: knj. 20, f. 840; 84,38.
 28. ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I KOMUNALNA PITANJA – TITOGRAD (1963-1965); 1963-1965: knj. 6, f. 35; 3,57.
 29. ZA INFORMACIJE – TITOGRAD (1972-1979); 1960-1976: knj. 18, f. 26; 3,1.
 30. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM – TITOGRAD (1989-1990); 1989-1990: knj. 6, f. 12, 1,3.
 31. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZDRAVSTVO, BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU – TITOGRAD(1989-1990);1989-1990: knj. 6, f. 3; 0,45.
 32. ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I FIZIČKU KULTURU – TITOGRAD (1989-1990); 1989-1990: knj. 2, f. 4; 0,45.SI.

 

                     

SAVJETI 

 

 1. ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU –TITOGRAD (1951-1956); 1951-1963: knj. 39, f. 47; 5,8.
 2. ZA NARODNO ZDRAVLJE – TITOGRAD(1956-1962);1957-1962: knj. 44, f. 89; 10,4.
 3. PRIVREDNI SAVJET – TITOGRAD (1950-1953);1950-1953: knj. 16, f. 33; 3,55.
 4. ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – TITOGRAD (1951-1953); 1951-1953: knj. 1, f. 2; 0,22.
 5. ZA PROSVJETU I KULTURU – TITOGRAD (1952-1962); 1952-1962: knj. 27, f. 115; 12,51. SI.
 6. ZA SOCIJALNU ZAŠTITU – TITOGRAD (1956-1958);1957-1962: knj. 12, f. 60; 6,25.
 7. ZA KULTURU – TITOGRAD(1958-1962);1958-1962: knj. 4, f. 12; 1,29. SI.
 8. ZA PROMET ROBOM – TITOGRAD (1951-1953); 1951-1952: knj. 4, f. 15; 1,59.
 9. PEDAGOŠKI SAVJET – TITOGRAD (1966-1990); 1968-1990: knj. 18, f. 34; 3,6. SI.
 10. SAVJET ZA SOCIJALNU POLITIKU I KOMUNALNA PITANJA – TITOGRAD (1958-1962); 1959-1962: knj. 17, f. 63; 6,51.
 11. SAVJET ZA NARODNO ZDRAVLJE SOCIJALNU POLITIKU I KOMUNALNA PITANJA – TITOGRAD(1962-1963); 1962-1963: knj. 5, f.34; 3,48.
 12. REPUBLIČKI DRUŠTVENI SAVJET ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM – TITOGRAD (1975-1990); 1975-1988: knj.6, f. 6; 0,69.
 13. ZA ZAKONODAVSTVO I IZGRADNJU NARODNE VLASTI – CETINJE (1950-1953); 1950-1953: knj. 2, f. 16; 1,66. SI.
 14. ZA INDUSTRIJU – CETINJE (1951-1953); 1951-1952: knj. 7, f. 4; 0,57.

 

                    

 KOMISIJE

 

 1. ZA IZVOZ I UVOZ – TITOGRAD (1963-1965); 1963-1965: f.2; 0,2.
 2. ZA FISKULTURU PRI VLADI NRCG – TITOGRAD(1947-1950);1947-1951: knj. 19, f.20; 2,35.
 3. REPUBLIČKA KOMISIJA ZA SLUŽBENIČKE POSLOVE SRCG – TITOGRAD (1958-1965); 1958-1965: knj. 18, f. 51; 5,46.
 4. REPUBLIČKA KOMISIJA ZA KULTURNE VEZE SA INOSTRANSTVOM – TITOGRAD (1967-1972); 1967-1972: knj. 30, f. 18; 2,5.
 5. DRŽAVNE KONTROLE NRCG – CETINJE (1946-1951); 1946-1951: knj. 28, f. 60; 6,65.
 6. PLANSKA KOMISIJA NRCG – CETINJE (1946-1951); 1947-1951: knj. 10, f. 16; 1,85.
 7. REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA –

    PODGORICA (1941-1991); 1941-1991: knj. 3, f. 45; 4,57. 

      

    UPRAVE

 

 1. GLAVNA UPRAVA RADA NRCG – TITOGRAD(1946-1951); 1946-1951: knj. 40, f. 124; 1,5.
 2. ZA POLJOPRIVREDU NRCG – TITOGRAD (1953-1956); 1953-1956: knj. 7, f. 14; 1,5.
 3. HIDROTEHNIČKA UPRAVA NRCG – TITOGRAD(1947-1948);1947-1948, knj. 3 f. 2; 0,27.
 4. ZA VODOPRIVREDU NRCG – TITOGRAD (1956-1965); 1952-1965: knj. 13, f. 15; 1,7.
 5. ZA RUDARSTVO – TITOGRAD (1948-1949); 1948-1949: knj. 1, f. 1; 0,12.
 6. ZA ŠUMARSTVO I LOVSTVO NRCG – TITOGRAD (1953-1956); 1953-1956: knj. 6, f. 11; 2.
 7. GLAVNA UPRAVA ZA TRGOVINU I SNABDIJEVANJE – TITOGRAD (1951-1952); 1951: knj. 3, f. 6; 0,66.
 8. GLAVNA UPRAVA ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO – TITOGRAD (1949-1952); 1948-1951: knj.4, f. 4; 0,48.
 9. ZEMALJSKA UPRAVA NARODNIH DOBARA – CETINJE (1945-1946); 1945-1947: f. 10; 1. SI.
 10. HIDROMETEOROLOŠKA UPRAVA NRCG-CETINJE (1947-1956), 1946-1951: knj. 3, f. 15; 1,56.
 11. GLAVNA UPRAVA DRŽAVNIH NABAVKI-CETINJE (1951-1952); 1951: knj. 4, f. 2; 0,29.
 12. GLAVNA UPRAVA ZA SPOLJNU TRGOVINU – CETINJE(1945-1951);1945-1951: knj.7, f. 28; 2,94.
 13. GLAVNA UPRAVA ZA UVOZ I IZVOZ – CETINJE (1950-1951); 1950-1951: knj. 5; 0,1.
 14. GEODETSKA UPRAVA NRCG – CETINJE (1947-1984); 1947: f. 1; 0,1.

 

    KOMITETI

 

 1. – ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO – KOTOR (1949-1950); 1949-1950: f.1; 0,1.
 2. REPUBLIČKI KOMITET ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I NAUKU – PODGORICA (1984-1989); 1984-1988: knj. 5, f. 15; 1,6. SI.
 3. REPUBLIČKI KOMITET ZA SAOBRAĆAJ, VEZE, POMORSKU I PUTNU PRIVREDU – PODGORICA (1979-1984); 1979-1984: knj. 10, f. 12; 1,3.
 4. REPUBLIČKI KOMITET ZA RAD, ZDRAVSTVO, BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU – PODGORICA (1984-1989); 1984-1989: knj. 23, f. 23; 2,99.
 5. ZA ZAKONODAVSTVO I IZGRADNJU NARODNE VLASTI – TITOGRAD (1949-1950); 1949-1950: knj. 2, f.13; 1,34. SI.
 6. ZA LOKALNI SAOBRAĆAJ NRCG – TITOGRAD (1948-1950); 1947-1949: knj. 31, f.3; 0,65.
 7. KOMITET ZA LOKALNU PRIVREDU I KOMUNALNE POSLOVE – TITOGRAD (1949-1950); 1949-1950: knj. 4, f. 3; 0,38.
 8. REPUBLIČKI KOMITET ZA TURIZAM– TITOGRAD (1965-1984); 1964-1965: knj. 1, f. 3; 0,32.
 9. REPUBLIČKI KOMITET ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM – TITOGRAD (1979-1989); 1979-1988: knj. 30, f. 55; 6,16.
 10. REŽIJSKI ODBOR ZA IZGRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA U CRNOJ GORI – TITOGRAD (1952-1957); 1953-1958: knj. 8, f. 73; 7,45.

 

 

  ZAVODI

 

 1. REPUBLIČKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE – PODGORICA (1946-); 1969-1999: knj. 97, f. 143; 16,53.
 2. REPUBLIČKI ZAVOD ZA PRODUKTIVNOST RADA – TITOGRAD (1959-1970); 1959-1966 : knj. 1, f. 14; 1,42.
 3. ZAVOD ZA PRIVREDNO PLANIRANJE NRCG – TITOGRAD(1953-1963); 1953-1955, 1959-1973: knj. 10, f.1; 0,28.
 4. REPUBLIČKI ZAVOD ZA MEĐUNARODNU NAUČNU, PROSVJETNO-KULTURNU I TEHNIČKU SARADNJU – TITOGRAD(1972-1984);1962-1978 : f. 87; 8,7.
 5. ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA – PODGORICA (1945-); 1949-1950, 1980-1981: knj. 6, f. 10; 1,12.

 

    GLAVNE DIREKCIJE

 

 1. – GRAĐEVINARSTVA NRCG – TITOGRAD (1951-1952); 1947-1953: knj. 7, f. 4; 0,54.
 2. ZA ELEKTROPRIVREDU NRCG – TITOGRAD (1947-1952); 1947-1954: knj. 14, f. 35; 3,9.
 3. EKSTRAKTIVNE INDUSTRIJE NRCG – TITOGRAD (1951-1952); 1950: f. 2; 0,2.
 4. PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE NRCG – TITOGRAD (1951-1952); 1949-1953: knj. 2, f. 27; 2,74.
 5. DIREKCIJA ZA RUDARSTVO – TITOGRAD (1951); 1951: f.1; 0,1.
 6. DIREKCIJA DRŽAVNOG ŽITNOG FONDA NRCG – TITOGRAD (1948-1951); 1949-1951: knj. 1, f. 14; 1,43.
 7. GLAVNA DIREKCIJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE – CETINJE (1950-1951); 1950-1951: knj.2, f. 11; 1,15.
 8. TRGOVAČKIH PREDUZEĆA (1950-1951); 1950-1951: knj. 6, f. 10; 1,1.
 9. DIREKCIJA ZA PUTEVE (1952-1962); 1952-1962: knj.7; 0,15.

 

    SRESKI NARODNI ODBORI

 

 1. ANDRIJEVICA (1945-1952); 1950: knj. 1, f. 2; 0,22
 2. BIJELO POLJE, DANILOVGRAD, ŽABLJAK, KOLAŠIN, NIKŠIĆ, ŠAVNIK (1945-1958); 1946-1950: f. 2; 0,2.
 3. HERCEG – NOVI (1945-1952); 1946-1951: f. 5; 0,5.
 4. IVANGRAD (1945-1958); 1949-1958: f. 1; 0,1.
 5. ULCINJ (1945-1958); 1946-1947; knj 21, f. 5; 0,7.
 6. PLJEVLJA (1945 – 1958); 1946- 1950: f. 2; 0,2.

 

 

    REPUBLIČKE SAMOUPRAVNO-INTERESNE ZAJEDNICE

 

 1. ZAJEDNICA OBRAZOVANJA ZA TERITORIJU SRCG – PODGORICA (1974-1986); 1972-1978: knj. 47, f. 8; 2,3.
 2. ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM – PODGORICA (1977-1986); 1979-1986: knj. 11, f.88; 9,05.
 3. KULTURE – TITOGRAD (1974-1990); 1975-1990: knj. 16, f. 45; 4,68. SI
 4. FIZIČKU KULTURU – TITOGRAD (1976-1990); 1978-1992: knj. 1, f. 20; 2,02.
 5. SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE – TITOGRAD (1974-1983); 1974-1991: knj. 15, f. 58; 6,05.
 6. ZA TURISTIČKU PROPAGANDU I INFORMATIVNU DJELATNOST– TITOGRAD (1974-1991); 1974-1992: knj. 1, f. 5; 0,53.
 7. OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA–TITOGRAD (1974-1990); 1975-1987: f. 40; 4.
 8. USMJERENOG OBRAZOVANJA – TITOGRAD (1974-1990); 1975-1987: knj. 19, f. 54; 5,75.
 9. REPUBLIČKA ZAJEDNICA OBRAZOVANJA SRCG – TITOGRAD (1967-1974); 1971-1991: f. 64; 6,4.
 10. ZA NAUČNE DJELATNOSTI SRCG – TITOGRAD (1974-1990) 1968-1990: f. 58; 5,8.
 11. REPUBLIČKA ZAJEDNICA KULTURE – TITOGRAD (1971-1974); 1971-1974: knj. 4, f. 7; 0,78.

 

REPUBLIČKI FONDOVI

 

 1. ZA VASPITANJE, OBRAZOVANJE I UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD SRCG – PODGORICA (1990-1991); 1991: f. 1; 0,1.
 2. ZA FIZIČKU KULTURU – PODGORICA (1990-1991); 1978-1992: f. 1, 0,1.
 3. SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE – PODGORICA (1983-1991); 1983-1990: f. 1; 0,1.
 4. REPUBLIČKI DRUŠTVENI SAVJET ZA OBNOVU I IZGRADNJU PODRUČJA POSTRADALIH OD KATASTROFALNOG ZEMLJOTRESA PODGORICA (1979-1984); 1979-1989: knj. 62, f. 1501; 151,6.
 5. ZA TURISTIČKU PROPAGANDU – PODGORICA (?); 1971,1974,1977: f. 1; 0,1.

 

 

1.5.2  Arhivski fondovi 1991/1992 – 2006

 

 1. VLADA RCG – PODGORICA (1990 -); 1990-1997: knj. 14, f. 263; 26,8.
 2. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA – PODGORICA (1991-1993); 1991-1992 : f. 1; 0,1
 3. MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE (SEKTOR ZA NAUKU) – PODGORICA (1991-2009); 1991-1993 : f. 11; 1,1.
 4. FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO (FOSI), PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA – PODGORICA (1991-); 1992-2010: knj. 11, f .2; 0,42.

 

 

 1. PRAVOSUĐE

 

                             2.1. Period do 1944/1945.

 

 1. VELIKI SUD – CETINJE (1879 – 1916); 1879 – 1915: knj. 34, f. 295; 31,6.
 2. OBLASNI SUD – CETINJE (1902 – 1916); 1903 – 1915: f. 243; 24

 

OKRUŽNI SUDOVI

 

 1. – BAR (1882– 1914); 1882 – 1914: f. 10; 1.
 2. – RIJEKA (1896 – 1902); 1896 – 1902: knj. 8, f. 35; 4,1.
 3. – CETINJE (1899 – 1945); 1900 – 1940: knj. 118, f. 671, 81.
 4. – ČEVO (1896 – 1899); 1896 – 1899: knj. 5, f. 16;
 5. KOTARSKI (SRESKI) SUD – CETINJE (1916 – 1918); 1917 – 1945: f.6; 0,6.
 6. SUD ZA SUĐENJE ANARHISTIČKIH ZLOČINA – CETINJE (1907 – 1909); 1907-1909: f. 5; 0,5.
 7. SUD OPŠTINA OKOLINE CETINJA – CETINJE (?- ?); 1925 – 1933; f. 2; 0,2.
 8. ODBOR ZA POTPORE PRI SRESKOM SUDU – CETINJE (? – ?); 1939 – 1941: f. 7; 0,7.
 9. SUD ZA SUZBIJANJE SKUPOĆE – CETINJE (? – ?); 1921: f. 1; 0,1.
 10. PRVOSTEPENI SUD ZA STANOVE VAROŠI – CETINJE (? – ?); 1921 – 1922, 1925 – 1926: f. 1; 0,1.
 11. PRVOSTEPENI SUD ZA STANOVE – RIJEKA CRNOJEVIĆA (? – ?); 1921: f. 1; 0,1.
 12. SUDSKI PREDMETI RATNE ŠTETE – CETINJE (? – ?); 1920 – 1945: f. 74; 7,4.

 

 

2.2 Period poslije 1945.

 

 1. VRHOVNI SUD CRNE GORE – PODGORICA (1945-); 1945 -1977: knj. 48, f. 12; 1,95.
 2. REPUBLIČKI DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA – PODGORICA (1974-1991); 1975-1991: knj. 14, f. 16; 1,85.
 3. USTAVNI SUD – PODGORICA (1963-); 1965-1991: knj.4, f. 173; 17,38.
 4. PRIVREDNI SUD – PODGORICA (1954-); 1947-1990: knj. 48; 2.
 5. DRŽAVNI TUŽILAC – PODGORICA (1945-2003); 1947-1980: f.47; 4,7.
 6. JAVNI PRAVOBRANILAC RCG – PODGORICA (1952 -1992); 1952-1993: knj. 37, f. 28; 3.65. 
 7. REPUBLIČKI SUD UDRUŽENOG RADA – PODGORICA (1974-1991); 1991: knj. 4; 0,09. 
 8. VIŠI DRŽAVNI TUŽILAC – PODGORICA (1945- ?);1954-1975: knj. 97, f. 602, 62,62.
 9. ZEMALJSKI AGRARNI SUD – CETINJE (1946-1948); 1946-1948: knj.1, f. 7, 0,72. SI
 10. VOJNI SUD VOJNE OBLASTI II UDARNOG KORPUSA JA VIJEĆE I KOMANDE PODRUČJA –  (1943-1945) 1944-1951: f. 14; 1,4.

 

OKRUŽNI SUDOVI

 

 1. – KOTOR (1945-?); 1945-1949: f. 3; 0,3.
 2. – MOSTAR (?); 1945: f. 1; 0,1.
 3. – NIKŠIĆ (1945-1977); 1945-1967: knj. 32, f. 28; 3,3.
 4. – PODGORICA (1945-1991); 1945-1992: knj. 303, f. 773; 81,9.
 5. – CETINJE (1945-1961); 1945-1980: knj. 62, f. 93; 9,6.

 

 

 1. VOJNE JEDINICE, USTANOVE I ORGANIZACIJE

 

3.1. Period do 1941.

 

3.1.1.  do 1916

 

 1. VRHOVNA KOMANDA CRNOGORSKE VOJSKE (1908 – 1915);1912 – 1915: f. 3; 0,3.

                                                      

GARNIZONSKE KOMANDE

 

 1.  HERCEG NOVI (1915 – ?); 1915: omot 1; 0,8.
 2.  NIKŠIĆ (? – ?); 1918: omot 1; 0,5.

 

KOMANDE DIVIZIJA

 

 1. PRVE – CETINJE (1908 – 1916); 1910 – 1914: f. 11; 1,1.
 2. DRUGE – PODGORICA (1908 – 1916); 1910 – 1916: f. 4; 0,4.
 3. TREĆE – NIKŠIĆ (1908 – 1916); 1910 – 1915: f. 4; 0,4.
 4. ČETVRTE – KOLAŠIN (1908 – 1916); 1910 – 1915: f. 3; 0,3.
 5. DRINSKE – GORANSKO (1915); 1915; f. 1; 0,1.

 

BRIGADE

 

 1. BJELOPOLJSKA – BIJELO POLJE (1914 – 1915); 1914 – 1915: f. 4; 0,4.
 2.  BJELOPAVLIĆKA – DANILOVGRAD (1871 – 1916); 1895 – 1915: f. 1; 0,1.
 3.  VASOJEVIĆKA – ANDRIJEVICA (? – 1916); 1888 – 1915: f. 2; 0,2.
 4. VUČEDOLSKA – VELIMLJE (1900 – 1915); 1900 – 1914: f. 1; 0,1.
 5. DEČANSKA – DEČANI (1913 – 1916); 1913 – 1915: f. 1; 0,1.
 6.  DONJOVASOJEVIĆKA – BERANE (1912 – 1916); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.
 7.  DURMITORSKA – ŠAVNIK (1891 – 1915); 1891 – 1915: f. 1; 0,1.
 8.  ĐAKOVIČKA – ĐAKOVICA (1912 – 1916); 1913 – 1915: f. 1; 0,1.
 9.  ZETSKA – PODGORICA (1881 – 1916); 1881 – 1916: f. 1; 0,1.
 10.  KATUNSKA – CETINJE (1884 – 1916); 1884 – 1916: f. 2; 0,2.
 11.  KOLAŠINSKA – KOLAŠIN (1895 – 1916); 1895 – 1916: f. 1; 0,1.
 12.  NIKŠIĆKA – NIKŠIĆ (1894 – 1915); 1894 – 1915: f. 1; 0,1.
 13.  PLAVOGUSINJSKA – GUSINJE (1912 – 1916); 1913 – 1915: f. 1; 0,1.
 14.  PLJEVALJSKA – PLJEVLJA (1912 – 1916); 1914 – 1915: f. 2; 0,2.
 15.  PEĆKA – PEĆ (1912 – 1916); 1913 – 1915: f. 1; 0,1.
 16.  RIJEČKO – LJEŠANSKA – RIJEKA (1894 – 1916); 1897 – 1915: f. 2; 0,2.
 17.  ROŽAJSKA – ROŽAJE (1912 – 1915); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.
 18.  SPUŠKA – SPUŽ (1912 – 1915); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.
 19.  CRMNIČKO – PRIMORSKA – BAR (1880 – 1916); 1895 – 1915: f. 2; 0,2

 

ODREDI

 

 1. BOLJANIČKI (? – 1916); 1914 – 1915: f. 1; 0,1.
 2. KOMANDA DEČANSKOG ODREDA– DEČANI (1913); 1913: f. 2; 0,2.
 3. ISTOČNI, ZETSKI I HERCEGOVAČKI (1912 – 1916); 1912 – 1915: f. 2; 0,2
 4. LOVĆENSKI (1914 – 1915); 1914-1915: f. 2; 0,2.
 5. PRIMORSKI (1912 – 1913); 1912 – 1913: f. 2; 0,2.
 6. STAROSRBIJANSKI (1914-1916); 1914-1916: f. 4; 0,4.
 7. STOJEĆA VOJSKA (1896 -1915); 1896 – 1915: f. 47; 4,7.
 8. SRBIJANSKA VOJSKA (1912 – 1915); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.
 9. STOJEĆA ARTILJERIJA (1896 – 1915); 1903 – 1912: f. 14; 1,4.
 10. TOPNIŠTVO (1866 – 1903); 1883 – 1903: f. 20; 2.
 11. UPRAVA VOJNIH TELEGRAFA – CETINJE (1908 – 1915); 1908 – 1915: f. 2; 0,2.
 12. VOJNO GARNIZONSKI SUD –  PLJEVLJA (1889 – 1918); 1889 – 1918: knj. 14, f. 17; 1,88.
 13. GARNIZONSKI SUD – NIKŠIĆ (1916 – 1918); 1916 – 1918: knj. 1, omot 1; 0,1
 14. VOJNI SUDOVI (? – 1916); 1884 – 1916: f. 14; 1,4.
 15. VOJNA ŽANDARMERIJA – ANDRIJEVICA, BAR I BERANE (1912 – 1916); 1909 – 1915: f. 2; 0,2.
 16. KOMANDA RATNIH ZAROBLJENIKA – ANDRIJEVICA, CETINJE, DANILOVGRAD, KOLAŠIN, LIJEVA RIJEKA, NIKŠIĆ, PODGORICA I ULCINJ (1912 – 1915); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.
 17. DVORSKA STRAŽA – CETINJE (1899 – 1916); 1900 – 1916: f. 8; 0,8.
 18. VOJNA SLAGALIŠTA – ANDRIJEVICA, BAR I VIR (1881 – 1916); 1884 – 1916: f. 3; 0,3.
 19. ADMINISTRATIVNO SLAGALIŠTE VOJNI STAN  – CETINJE (1911 – 1915); 1912 – 1913: f. 2; 0,2.

 

VOJNE STANICE

 

 1. ANDRIJEVICA I BOLJANIĆI (1912 – 1916); 1914 – 1915: f. 1; 0,1.
 2. KOLAŠIN (1912 – 1916); 1912 – 1916: f. 2; 0,2.

 

INTENDANTURE

 

 1. GLAVNA INTENDATURA CRNOGORSKE VOJSKE – CETINJE (? – 1916); 1912 –    1915: f. 55; 5,5.
 2. ANDRIJEVICA, BERANE I BUDVA (? – 1916); 1911 – 1915: f. 3; 0,3.
 3. GUSINJE (1912 – 1915); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.
 4. DRINSKOG ODREDA – NIKŠIĆ (1914 – 1915); 1914 – 1915: f. 1; 0,1.
 5. DRUGOG ODREDA – PODGORICA (1912 – 1915); 1914 – 1915: f. 1; 0,1.
 6. KATRKOLA (1912 – 1913); 1912 – 1913: f. 4; 0,4.
 7. LOVĆENSKOG ODREDA – CETINJE (1912 – 1915); 1912 – 1915: f. 1; 0,1
 8. MEDOVA (1912 – 1915); 1912 – 1913, 1915: f. 1; 0,1.
 9. MITROVICA (1912 – 1915); 1913 – 1915: f. 1; 0,1.
 10. MURIĆANI (1912 – ?); 1912 – 1913: f. 2; 0,2.
 11. PLAVNICA (1912 – 1915); 1912 – 1913, 1915: f. 2; 0,2.
 12. REGRUTSKOG KORA VII DIVIZIJE – PODGORICA (? – ?); 1915: f. 1; 0,1.
 13. SANDŽAČKE VOJSKE – PLJEVLJA (1914 – 1916); 1914 – 1916: f. 1; 0,1.
 14. SKADAR (1913 – 1915); 1913 – 1915: f. 1; 0,1.
 15. TUZI (1912 – 1915); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.
 16. TREĆE DIVIZIJE – NIKŠIĆ (? – 1916); 1910 – 1915: f. 1; 0,1.

 

OBLASNI INTENDANTSKI ODBORI

 

 1. KOLAŠIN (1912 – 1915); 1913 – 1915: f. 1; 0,1.
 2. NIKŠIĆ (1912 – 1915); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.
 3. PEĆ (1912 – 1915); 1912 – 1915: f. 5; 0,5.
 4. PODGORICA (? – ?); 1914 – 1915: f. 5; 0,5.

 

INTENDANTSKI MAGACINI

 

 1. KOLAŠIN (? – 1915); 1915: f. 1; 0,1.
 2. PODGORICA  (1914 – 1915); 1914 – 1915:  1; 0,1

 

 KONTROLNE KOMISIJE

 

 1. ANDRIJEVICA, BAR I BERANE (1912 – 1915); 1913 – 1915: f. 1; 0,1
 2. BIJELO POLJE (1914 – 1915); 1914 – 1915: f. 1; 0,1.
 3. BERANE (1914 – 1915); 1914 – 1915; f. 2; 0,2.

 

VOJNE BOLNICE

 

 1. NIKŠIĆ, KOLAŠIN I STARI BAR (1875 – 1916); 1894 – 1916: f. 6; 0,6.
 2. PODGORICA (1912 – 1913); 1913: f. 3; 0,3.
 3. CETINJE (1912 – 1913); 1913: f. 2; 0,2.
 4. VOJNE GARAŽE (1912 – 1916); 1912 – 1916: f. 1; 0,1.
 5. VOJNA MUZIKA – CETINJE (1874 – 1915); 1874 – 1915: f. 6; 0,6.
 6. KOMORSKE  STANICE  – BIJELO POLJE, BERANE I KOLAŠIN (1915); 1915: f. 1; 0,1.
 7. VOJNIČKA ŠKOLA – CETINJE (1893 – 1915); 1893 – 1915: f. 29; 2,9.
 8. REKVIZICIJA (po opštinama), (1912 – 1915); 1912 – 1915: f. 3; 0,3.
 9. KOMISIJA ZA PREGLED I UREĐENJE RAČUNA REKVIZICIJE – CETINJE (1912 – 1915); 1912 – 1915; f. 3; 0,3.

 

 

                                                                3.1.2. 1916-1918

 

 1. AUSTRO – UGARSKO VOJNO GUVERNERSTVO – CETINJE (1916 – 1918); 1918 : knj. 11, f. 2; 0,31.
 2. OKRUŽNO ZAPOVJEDNIŠTVO – CETINJE (1916 – 1918); 1916 – 1918:12; 1,2.
 3. GRADSKO ZAPOVJEDNIŠTVO – CETINJE (1916 – 1918); 1917 – 1918: f. 37; 3,7.

 

                                                          3.1.3. 1918-1941

 

 1. GRADSKO POGLAVARSTVO – CETINJE (1918 – 1941); 1926 – 1939: knj.8, f. 30; 3,7.

 

 

 

 

PROSVJETNE, KULTURNE I NAUČNE USTANOVE

I ORGANIZACIJE

 

4.1. Prosvjetne ustanove i organizacije

 

                 

 

 1. GLAVNO ŠKOLSKO NADZORNIŠTVO– CETINJE (1870 – 1905); 1872 – 1903: knj. 49, f. 90; 11,9. SI.
 2. ZAPADNO ŠKOLSKO NADZORNIŠTVO – CETINJE (1905 – 1915); 1904 – 1912: f. 17; 1,7. SI.
 3. ŠKOLSKO NADZORNIŠTVO NOVOOSLOBOĐENIH KRAJEVA – BERANE (1913 – 1915); 1913 – 1915: f. 1; 0,1. SI.
 4. SJEVERNO ŠKOLSKO NADZORNIŠTVO – NIKŠIĆ (1907 – 1915); 1907 – 1914: f. 1; 0,1. SI.
 5. ISTOČNO ŠKOLSKO NADZORNIŠTVO – PODGORICA (1905 – 1915); 1906 – 1915: f. 1; 0,1. SI.
 6. ŽENSKA ZANATSKA ŠKOLA – CETINJE (1919 – 1948); 1932 – 1947: knj. 3, f. 1; 0,14.
 7. ŽENSKA UČITELJSKA ŠKOLA (? – ?); 1922 – 1924; f. 3; 0,3. SI.
 8. ZANATSKA TRGOVAČKA ŠKOLA  – CETINJE (1919 – ?); 1920 – 1922: knj. 3, f. 2; 0,25.
 9. NIŽA ŽENSKA GIMNAZIJA – CETINJE (1920 – ?); 1921 – 1925: knj. 23, f. 5; 0,9.
 10. UČITELJSKA ŠKOLA  – CETINJE (1922 – 1945); 1927 – 1945: knj. 80, f. 29; 3,6.
 11. OSNOVNA ŠKOLA  – CETINJE (1834 – ?); 1881 – 1949: knj. 264, f. 48; 8,4. SI.
 12. DJEČJI SAD (ZABAVIŠTE) – CETINJE (1903 – 1940); 1903 – 1940: knj. 40, f. 2; 1,5.
 13. SREDNJA POLITIČKA ŠKOLA – CETINJE (1948-1952); 1946-1952: knj. 10, f. 27; 2,18.
 14. ŠKOLA ZA UMJETNIČKE ZANATE – HERCEG NOVI (1946 – 1967); 1947-1966: knj. 197, f. 20; 4,03 SI
 15. AUTO-MEHANIČARSKA ŠKOLA – KOTOR (1947-1951); 1947-1951: knj. 4, f. 13; 1,34.
 16. SREDNJA UPRAVNA ŠKOLA – KOTOR (1948 – 1951); 1949-1951: knj. 4, f. 2; 0,24.

 

4.2. Kulturne ustanove i organizacije

 

 

 1. POZORIŠTE ZETSKI DOM  – CETINJE (1893 – 1955); 1931 – 1952: knj. 48, f. 36; 5.SI.
 2. CENTRALNA NARODNA BIBLIOTEKA “ĐURĐE CRNOJEVIĆ” – CETINJE (1946-); 1946-1984: knj. 66, f. 67; 10,2.
 3. DRŽAVNI ARHIV – CETINJE (1951-); 1952-1999: knj. 39, f. 86; 9,75.
 4. ODBOR ZA ORGANIZACIJU BALKANSKE IZLOŽBE U LONDONU – CETINJE (1907); 1907: f. 1; 0,1.
 5. ODBOR ZA PROSLAVU NJEGOŠEVE STOGODIŠNJICE 1851-1951 – CETINJE (1950-1952); 1950-1952: knj. 3, f. 12; 1,23.
 6. ODBOR ZA PROSLAVU 400.te – GODIŠNJICE OBODSKE ŠTAMPARIJE – CETINJE (1953-1955); 1954-1956 : f. 1; 0,1.
 7. RADIO CENTAR – PODGORICA (1950-1951);1950-1951: knj.2, f. 19; 1,96.
 8. ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST I KULTURU “STVARANJE“ – TITOGRAD (1954-); 1954-1965: f. 6; 0,6.

 

 

 1. SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USTANOVE

 

5.1. Socijalne ustanove

 

 1. ODBOR ZA POMOĆ PORODICAMA ČIJI SU HRANIOCI POGINULI ILI

    RANJENI  – CETINJE (1913 – ?); 1913: f. 1; 0,1.                                                

 1. ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE – CETINJE (1945-1968); 1945-1956:

    knj. 7, f. 63; 6,37.

 

5.2. Zdravstvene ustanove

 

 1. BOLNICA „DANILO I“ – CETINJE (1873 – ?); 1880,1881,1884,1886,1889,

    1895-1915: knj. 13, f. 5; 0,8.

 1. HIGIJENSKI ZAVOD  – CETINJE (1922 – 1955); 1922 – 1950: f. 160; 16.
 2. DOM UMOBOLNIH – DANILOVGRAD (1899 – 1914); 1899 – 1914: f. 3; 0,3.
 3. STALNA BAKTERIOLOŠKA STANICA – CETINJE (?-?) 1922-1927: f. 12; knj. 1,1,2.

 

 

 

 

 

 1. PRIVREDA I BANKARSTVO

 

6.1. Period kapitalizma

 

6.1.1. Banke i novčani zavodi

 

 1. CRNOGORSKA BANKA – CETINJE (1906 – 1947); 1906 – 1947: knj. 41, f.

    312; 35.

 1. DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA – FILIJALA – CETINJE  (1912 – ?);

    1912 – 1944: knj. 17, f. 4; 1,2.

 1. SRPSKO – ALBANSKA BANKA – CETINJE (1906 – 1947); 1920 – 1941: knj.

    2,  f. 51; 5,3.

 1. PODGORIČKA BANKA – PODGORICA (1906 – 1949); 1906 – 1949: f.

    7; 0,7.

 1. ČINOVNIČKA ŠTEDIONICA  – CETINJE (1906 – 1946); 1906 – 1947: knj. 13,
 2. 4; 0,9.
 3. NARODNA BANKA CETINJE; (?-?); 1906-1949: f. 2; 0,2.
 4. TRGOVACKA BANKA CETINJE; (1921 – 1949); 1921 – 1949: f. 2; 0,2

 

 

 

6.1.3.1. Industrija i rudarstvo

 

 1. FABRIKA SUKNA  – DANILOVGRAD (1910 – ?); 1910: f. 1; 0,1.
 2. DRŽAVNA ŠTAMPARIJA „OBOD“ – CETINJE (1834 – 1916); 1888 – 1932:

    knj. 50, f. 1; 0,69.

 

6.1.3.3. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

 

 1. TRGOVINA BRAĆE NENEZIĆ – PODGORICA (1901 – 1944); 1921 – 1944: f.

    2; 0,2.

 1. TRGOVINA BRAĆE JAHIĆA – CETINJE (1920 – ?); 1920 – 1936: knj. 12, f. 1;

    0,7.

 1. AKCIONARSKO DRUŠTVO „GRAND HOTEL“ – CETINJE (? – ?); 1929 –

    1946: knj. 1, f. 3; 0,31.

 

6.1.3.4. Saobraćaj

 

 1. DIREKCIJA POŠTA I TELEGRAFA – CETINJE (1934 – 1956); 1934 – 1948: f.

    548; 54,8.

 1. BARSKO DRUŠTVO – BAR (1906 – 1940); 1906 – 1915: 1921, 1929: knj. 11, f. 3; 0,44.

 

POŠTE

 

 1. PODGORICA (1879 – 1916); 1894 – 1916: f. 4; 0,4.
 2. CETINJE (1873 – 1916); 1891 – 1914: f. 14; 1,4.

 

6.1.5. Zadruge

 

 1. PRVA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA – DOBRSKO SELO 1922 – 1930: dok. 63.
 2. SRPSKA ZEMLJORADNIČKA I STOČARSKA ZADRUGA U GORIČANIMA  – ZETA (? – ?); 1907 – 1943: knj. 6; 0,07.
 3. MJESNA ZADRUGA ZA POLJOPRIVREDNI KREDIT  – NJEGUŠI (? – ?); 1940: knj. 11, f. 3; 0,43.
 4. LIKVIDIRANE BANKE (1921 – 1945); 1921 – 1945: f. 159; 15,9.

 

 

6.2. Period socijalizma

 

6.2.1. Banke i novčani zavodi

 

 1. JUGOBANKA – PODGORICA 1958-2002: knj. 20, f. 48; 7,3.

 

6.2.3. Privredna preduzeća

 

 1. PREDUZEĆE ZA ISTRAŽIVANJE NAFTE „CRNA GORA“ – BAR (1949-1973); 1961-1973: knj. 1, f. 10; 1,02.
 2. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – IVANGRAD (1946-1949); 1946-1948: knj. 3, f. 1; 0,18.
 3. DRŽAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU PUTEVA – TITOGRAD (?); 1947-1963: knj. 20, f. 97; 10,16.
 4. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I OTKUP PAMUKA – KOTOR (1946

-1951); 1946-1951: knj. 24, f. 26; 3,15.

 1. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE „GRAP“ – TITOGRAD (1945-1949); 1945-1947: f. 4; 0,4.
 2. OPŠTE GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – TITOGRAD (1946-1949); 1946-1951: knj. 10, f. 31; 3,38.
 3. PREDUZEĆE ZA OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA – TITOGRAD (1945-1950); 1948-1951: f. 7; 0,7.
 4. PREDUZEĆE ZA PRIKUPLJANJE OTPADAKA „OTPAD“ – TITOGRAD (1945-1950); 1948-1952: knj. 6, f. 11; 1,19.
 5. FABRIKA DUVANA – TITOGRAD (1946-1956); 1946-1949: f. 1; 0,1.
 6. FEDERALNO ELEKTRIČNO PREDUZEĆE (FEP) – CETINJE (1946-1950); 1945-1950: knj. 17, f. 34; 3,6.
 7. PREDUZEĆE ZA NABAVKU I RASPODJELU LJEKOVA (ZAP)  NRCG –CETINJE (1946-1951); 1946-1950: f. 2; 0,2.

 

6.2.3.2. Poljoprivreda i šumarstvo

 

 1. ŠUMSKO GAZDINSTVO – IVANGRAD(1947-1951); 1947-1949: knj. 1, f. 1; 0,13.
 2. ŠUMSKO GAZDINSTVO – TITOGRAD(1948-1949); 1946-1948: knj. 7, f. 17; 1,93.
 3. ŠUMSKO GAZDINSTVO – CETINJE (1953-1960); 1953-1961: knj. 1, f. 22; 2,24. 
 4. PILANE – NIKŠIĆ, PLJEVLJA (1946-?); 1946-1948: f. 15; 1,5.

 

 

6.2.3.3. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

 

 1. TRGOVAČKO PREDUZEĆE „ŽELJEZNIČAR“ – NIKŠIĆ (1952 – 1953); 1952-1953: knj. 4, f. 2; 0,29.
 2. TURISTIČKI SAVEZ CRNE GORE – PODGORICA (?); 1961-1991: knj. 2, f. 14; 1,45.

 

6.2.3.4. Saobraćaj

 

 1. AUTOMOBILSKO TRANPORTNO PREDUZEĆE – TITOGRAD (?); 1946-1950: knj. 5, f. 5; 0,59.
 2. PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ PUTNIKA I TURISTA U NRCG „PUTNIK“ DIREKCIJA – CETINJE (1947-?)1957-1959: f. 1; 0,1.
 3. BRODARSKO PREDUZEĆE „LOVĆEN“- BIJELA (1948-1950); 1949-1950: f. 2; 0,2.
 4. LUČKA KAPETANIJA – BAR (1879- ); 1946-1980: knj. 20; 0,6.

 

6.2.5. Zadruge

 

 1. SELJAČKA RADNA ZADRUGA NJEGUŠI; 1929-1940: knj. 15, f. 4; 0,7.
 2. ZADRUŽNA ŠTEDIONICA – CETINJE (?); 1957-1961: f. 18, 1,8.
 3. ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE – (?); 1957-1959: f. 3, 0,3.

 

SRESKI ZADRUŽNI SAVEZI

 

 1. BAR (1945-?); 1945-1955: knj. 18, f. 39, 4,3.

 

 

 1. DRUŠTVENO – POLITIČKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA

 

7.1. POLITIČKE I DRUŠTVENO – POLITIČKE ORGANIZACIJE

 

7.1.1. Napredne političke i društveno – političke organizacije

 

 1. GLAVNI ODBOR ZA CRNU GORU SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA JUGOSLAVIJE – CETINJE (1945-1962); 1946-1955: knj. 37, f. 80; 8,48.
 2. SAVEZ PENZIONERA I INVALIDA RADA CG – CETINJE (1947-?); 1947-1986: knj. 5, f. 6; 0,66.

 

 

7.2. Staleške korporacije

 

 1. UDRUŽENJE TRGOVACA SREZA CETINJSKOG  – CETINJE (? – ?); 1932 – 1946: f. 9; 0,9.
 2. UDRUŽENJE ZANATLIJA SREZA CETINJSKOG – CETINJE (? – ?); 1928 – 1941: knj. 4, f. 7; 0,75.
 3. ISTORIJSKO DRUŠTVO NRCG – CETINJE (1947-1954); 1947-1957: knj.3, f.

    4; 0,43.

 1. DRUŠTVO ARHIVSKIH RADNIKA CRNE GORE – CETINJE (1954-1990);

   1949-1988: knj. 1, f.22; 2,21.

 1. ZAJEDNICA ARHIVA CG – CETINJE (1980-1990); 1981-1989: knj.1, f. 10; 1,02.

 

7.3. Humanitarna društva

 

 1. CRNOGORSKI CRVENI KRST – CETINJE (1875 – 1941); 1906 – 1941: knj.

   45, f. 94; 10,2.

 1. CRNOGORSKI CRVENI KRST – PODGORICA (1875 – 1916); 1913: f.

   1; 0,1.

 1. CRNOGORSKI CRVENI KRST – BERANE I PLEVLJA(1875 – 1916); 1924,       

   1928: f. 2; 0,2.

 1. CRNOGORSKI CRVENI KRST ANDRIJEVICA, BAR, KOLAŠIN, NIKŠIĆ,

   RIJEKA, ULCINJ (1875 – 1916); 1912 – 1915: f. 1; 0,1.

 1. CRNOGORSKI CRVENI KRST – ŽENEVA, NEJI, RIM (1914 – 1920); 1914 –

   1919: f. 9; 0,9.

7.4. Kulturno – prosvjetna društva

 

 1. PROFESORSKO DRUŠTVO – BEOGRAD, PODODBOR CETINJE –

    CETINJE (? – ?); 1921 – 1933: f. 1; 0,1.

 1. DRUŠTVO SV. VLADIMIR – CETINJE (1914 – 1941); 1923 – 1930: knj. 1;

    0,01.

 

7.5. Umjetnička društva i udruženja

 

 1. ANSAMBL NARODNIH IGARA NRCG „ORO“ – CETINJE (1951-1955);

   1951-1955: knj. 5, f. 10; 1,25.

 

7.6. Sportska društva i udruženja

 

 1. FISKULTURNA ZADRUGA – TITOGRAD (1949-1953); 1949-1952: f. 21; 2,1

 

 

 1. Ostalo

 

 1. PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE CRNE GORE – TITOGRAD (1946-

    1957); 1948-1957: f. 28; 2,8.

 

 

 1. PORODIČNI I LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

 

 1. PORODIČNI ARHIVSKI FONDOVI

 

 1. VUKOSAVOVIĆ – CRMNICA; 1732-1814: dok. 43.
 2. VUKOSAVOVIĆ – SOTONIĆI , CRMNICA; 1742-1881: kom.130 (pisma).
 3. DIVANOVIĆ – SVETI STEFAN (DAVIDOVIĆI); 1539-1898: dok. 107.
 4. ĐURIŠIĆ JOVO; 1957: dok. 45.
 5. LUKETIĆ PETAR – BUDVA; dok. 14
 6. PEROVIĆ MARKO; f. 1; 0,1.
 7. GREGOVIĆ DUŠAN; dok. 50.
 8. VUKSANOVIĆ VIDO – PETROVAC; dok.9.
 9. SUĐIĆ – PETROVAC; dok 190.
 10. MATANOVIĆ; 1 paket. (depozit).
 11. PERAZIĆ – PETROVAC; dok. 90.
 12. ARHIVA PORODICA IZ KOSIJERA f. 1; 0,1.
 13. KRSTO KASTRATOVIĆ – ANDRIJEVICA; dok. 68

 

 1. LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

 

 1. VRBICA MAŠO – CETINJE; kom. 60. (pisma).
 2. VOJVODA PETAR VUKOTIĆ-CETINJE; f. 1; 0,1.
 3. GVOZDENOVIĆ PETAR-CETINJE; knj.6, dok.278.
 4. ĐUROVIĆ IVO, BRIGADIR-CETINJE; f.1; 0,1.
 5. HAJDUKOVIĆ NIKO-CETINJE; 1864-1933: f 2; 0,2.
 6. HAJDUKOVIĆ ILIJA-CETINJE; 1859-1910,

   1911-1916, 1868-1931:  f. 3; 0,3.

 1. MIKIĆ KOSTANDIN-VELIKA; knj.1, dok. 151.
 2. PETROVIĆ ĐURO (arhiva zetskog i hercegovačkog odreda)– NIKŠIĆ; dok. 295.
 3. POPOVIĆ MIHAILO-MIŠO-CETINJE; 1872-1917: knj.5, f. 3; 0,5.
 4. MIJUŠKOVIĆ NIKOLA-PJEŠIVCI; f. 1; 0,1.
 5. HADŽIPULO – ŠAVNIK; 1903-1904: dok. 43.
 6. KAPETAN GRUBAN CEROVIĆ – USKOCI; f. 1; 0,1.
 7. MARTINOVIĆ MILO-CETINJE; knj.1.
 8. PREPISKA VOJVODE ILIJE PLAMENCA; dok. 7.
 9. LEKIĆ LUKA – BAR; 1915 – 1916: f.1; 0,1.
 10. MINIĆ VUKSAN; 1957: dok.2.
 11. TATAR NIKO; dok. 3.

 

ADVOKATI

 

 1. BUJ MILAN – CETINJE (1923 – 1940); 1925 – 1940: f. 1; 0,1.
 2. VUČINIĆ DUŠAN – PODGORICA; 1940: knj. 1; 0,01.
 3. DOBRIČANIN MILISAV – CETINJE; 1931 – 1940: dok. 25.
 4. JERGOVIĆ NIKOLA – CETINJE ;1926 – 1944: f.14; 1,4.
 5. MILOŠEVIĆ GAVRO – CETINJE; 1929 – 1936: knj. 2; 0,02.
 6. POPOVIĆ RISTO – CETINJE; 1917 – 1934: knj. 5; 0,08.
 7. RADANOVIĆ BOŠKO – CETINJE 1918 – 1946: f. 52; 5,2.

 

 

 

 1. ZBIRKE

 

 1. PAŠTROVSKA PRIVILEGIJA; 1746: knj. 1.
 2. SEKVESTAR CEKLINSKIH RIBOLOVA; 1931, 1933, 1938: dok. 25.
 3. FOTOGRAFIJE TURSKIH DEFTERA; XV, XVI, XVII vijek: kom. 201.
 4. OPERACIJSKI DNEVNIK CEKLINSKO-DOBRSKOG BATALJONA I

   DEŠIFRANT; 1912 -1913, knj. 1; 0,1.

 1. VARIA; f. 1; 0,1.
 2. CASNO: knj. 4, f. 1; 0,5. AI
 3. GEOGRAFSKE KARTE; kom.25.
 4. MAPE ; kom.7.
 5. PAVLA MIJOVIĆA – CRMNICA, BRIJEŠKE ISPRAVE (kućna arhiva

   Nikodima Đurovića iz Dupila i drugih bratstava u Crmnici); 1768-1873: f.1

 1. LUKE MAINIĆA – PETROVAC; dok. 26
 2. O OSNIVANJU KULTUROLOŠKOG FAKULTETA NA CETINJU (otkup od Branka Babića).1978 – 1986: f. 1; 0,1.
 3. MILANA PEŠIĆA – FOTOGRAFIJE; 1916-1917: fotografije 419.
 4. PETRA PETROVIĆA (operacijski dnevnik); 1915; knj. 1.
 5. IZBORNI MATERIJAL; 1945-1950: knj.4, f.21; 2,14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00