CG DA 1 POD – AO za istoriju radničkog pokreta Podgorica

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

 

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00