CG DA 2 CET – AO Cetinje

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

A. ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I DRUGIH INSTITUCIJA

1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1.5. Arhivski fondovi poslije 1944/45 – 1991/92

1. SRESKI NARODNI ODBOR – CETINJE (1945-1957); 1945-1957: knj. 371, f. 490; 44. Nesređen.

2. NARODNI ODBOR OPŠTINE – CETINJE (1955-1963); 1955-1963: knj. 105, f. 475; 48,5. Nesređen.

3. SKUPŠTINA OPŠTINE – CETINJE (1963- ); 1963-1972: 1973-1980: knj. 144, f. 310; 30.

NARODNI ODBORI OPŠTINA

4. GRADSKI NARODNI ODBOR – CETINJE (1945-1957); 1945-1957: knj. 190, f. 339; 42. Nesređen

5. – RIJEKA CRNOJEVIĆ (1945-1962); 1946-1962: knj. 70, f. 140; 12. Nesređen

6. MJESNI NARODNI ODBOR – RIJEKA CRNOJEVIĆ (1945-1948); 1946-1961: knj. 17, f. 15; 2. Nesređen

2. PRAVOSUĐE

2.2. Period od 1945.

7. OSNOVNI SUD – CETINJE (1945- ); 1946, 1949-1954, 1956-1988, 1991-1994: knj. 17 f. 180; 18. AI.

4. PROSVJETNE, KULTURNE I NAUČNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

4.1. Prosvjetne ustanove i organizacije

8. OSNOVNA ŠKOLA “NJEGOŠ“ – CETINJE (1834- ); 1881-1965: knj. 597; 5. IK.

5. SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USTANOVE

5.2. Zdravstvene ustanove

5.2.9. REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVO – područna jedinica Cetinje 1955-2000, 12, Sređen

6. PRIVREDA I BANKARSTVO

6.2. Period socijalizma

6.2.3. Privredna preduzeća

6.2.3.10. AD “Trgopromet u stečaju“ – 1963-2009: knj. 16; f. 52; 5,50, Sređen

6.2.3.11. AD “Bojana u stečaju“ – 1980-1991: knj. 3; f. 17; 2, Sređen

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00