ICG DA 2 BAR – AO Bar

ICG DA 2 BAR – AO Bar

Opštinska organizacija Crvenog Krsta Bar (CKB)

OPŠTA BOLNICA „BLAŽO ORLANDIĆ“ (OBBOB)

Društveni pravobranilac samoupravljanja BAR (DPSB)

JU GIMNAZIJA „NIKO ROLOVIĆ“ BAR

JU Dom učenika „DUŠAN MAROVIĆ“ BAR (DUDM)

Centar za marksističko obrazovanje Bar (CMO)

JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Petar II Petrović Njegoš“ BAR

LUKA BAR (LB BAR)

OSNOVNA ŠKOLA „ANTO ĐEDOVIĆ“ BAR (OŠAĐ)

OŠ „Blažo Jokov Orlandić“ Bar (OŠBJO)

OŠ „BRATSTVO – JEDINSTVO“ Đuravci (OŠBJĐ)

OŠ „ĐERĐ KASTRIOTI SKENDERBEG“ OSTROS (OŠĐKO)

OSNOVNA ŠKOLA „Jovan Tomašević“ Virpazar (OŠJTV)

OŠ „Jugoslavija“ Bar (OŠJ)

OSNOVNA ŠKOLA „KEKEC“ (OŠKS)

OSNOVNA ŠKOLA „MEKSIKO“ BAR (OŠM)

Osnovna škola „MRKOJEVIĆI“ Pečurice (OŠMP)

OSNOVNA ŠKOLA „SRBIJA“ Stari Bar (OŠS)

OSNOVNI SUD BAR (OS BAR)

AD „Primorka“ Bar (PB)

SRESKI NARODNI ODBOR BAR (SNOB)

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR (SO BAR)

JU SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA BAR

Prekookeanska plovidba Bar (PPB)

OSNOVNO TUŽILAŠTVO BAR (OTB)

ŽENSKA ZANATSKA ŠKOLA (ŽZŠ)

Zavod za zapošljavanje Bar (ZZB)

Zavod za suptropske kulture Bar (ZSK)

JPU Dječiji vrtić „Vukosava Ivanović Mašanović“

SUD UDRUŽENOG RADA (SUR)

Opštinska Konferencija SSRN Bar (OKSSRNB)

Arhivistički normirani opisi
Inventari
Obavještajna sredstva

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00