Izbornik Zatvoriti

Opštinska organizacija Crvenog Krsta Bar (CKB)

Arhivistički normirani zapis za pravna i fizička lica i porodice – prema međunarodnom standardu – ISAAR (CPF)

Normirani arhivistički zapis za stvaraoca – Opštinska organizacija Crvenog Krsta Bar (CKB)

PODRUČJE IDENTITETA

 5.1 Vrsta stvaraoca  Pravno lice
 5.1.2 Normirani oblik(ci)
imena/naziva
  Opštinska organizacija Crvenog Krsta
Bar
 5.1.3 Uporedni oblici imena/
naziva
  Društvo Crvenog krsta

5.2 PODRUČNI OPIS

5. Vrijeme djelovanja  1875 – dalje 
 5.2.1. Istorija 

 Počeci našeg Nacionalnog društva sežu od 1875. godine i zbivanja u Hercegovini, poznatijih kao nevesinjska buna. Veliki broj izbjeglica je morao da napusti svoje domove i došao je u Crnu Goru, koja je tada bila još manja i siromašnija.
Na tajnom sastanku sa hercegovačkim glavarima, održanom na Lovćenu, 26. jula 1875. godine, knjaz Nikola se dogovara o pružanju pomoći ustanicima. U avgustu iste godine, u Crnoj Gori je oformljen Odbor za pomoć stradajućim Hercegovcima, koji je imao sedam članova. Prvi predsjednik odbora bio je Ilarion Roganović. Neposredno po osnivanju, Odbor poziva strane ljekare da dodju u Crnu Goru i organizuju bolnice na Grahovu, Župi Nikšićkoj, Drobnjacima, Šavniku i Andrijevici.
Prvi zvanični podaci o prebjeglom stanovništvu sa turske teritorije objavljeni su u „Glasu Crnogorca”, 25.oktobra 1875. godine. Prema tim podacima, (dva mjeseca od početka ustanka) u Crnoj Gori bilo je 47 207 izbjeglica. Prema zvaničnim podacima, objavljenim u crnogorskom godišnjaku „Orlić” za 1875. godinu, u Crnoj Gori je bilo 10 818 porodica , koje su brojale 62 496 članova .
Ratifikacijom Ženevske konvencije o ranjenicima 17. (29.) novembra 1875. godine, Crna Gora postaje 22. član Međunarodnog pokreta Crvenog krsta. Međunarodni komitet Crvenog krsta u Ženevi, decembra 1875.godine, upućuje svoju delegaciju – misiju u Crnu Goru, daje joj uputstva kako da pomogne novoosnovanom društvu Crvenog krsta.
Neposredno po potpisivanju Ženevske konvencije, u Crnoj Gori se osniva Društvo Crvenog krsta Crne Gore, čiji je predsjednik arhimandrit Visarion Ljubiša.
Sredinom 1920. godine, Društvo crnogorskog Crvenog krsta, na sjednici održanoj na Cetinju, donijelo je odluku o prisajedinjenju Srpskom društvu Crvenog krsta, osnovanom 25. januara 1876.godine.
Na osnovu odluke Vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, od 29. jula 1921. godine, Srpsko društvo Crvenog krsta, na skupštini održanoj u Beogradu, preuzima funkciju Društva Crvenog krsta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Godine 1923. osnovan je podmladak Crvenog krsta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Pred sam kraj 1923.godine osnovani su odbori na Cetinju, Nikšiću, Baru i Ulcinju. Najvažniji događaj u tom periodu bio je formiranje Zetskog oblasnog odbora 1924.godine na Cetinju, sa prvim predsjednikom dr Gavrilom Dožićem, mitropolitom crnogorsko–primorskim na čelu.
Godine 1925. na Cetinju je oraganizovana skromna svečanost povodom pedesetogodišnjice društva Crnogorskog Crvenog krsta.
1926.godine donešena su nova Pravila Društva Crvenog Krsta Kraljevine SHS. Donošenjem tih Pravila nije se moglo mnogo učiniti, jer su uzroci zaostajanja organizacije ležali u socijalno – ekonomskim i društveno-političkim faktorima, koji su bili dublji i ozbiljniji. Poslijedice tih činilaca naročito su se odrazile na organizaciju Crvenog krsta u siromašnoj i privredno zaostaloj Crnoj Gori. To je osnovni razlog zbog kojeg je u Zetskoj oblasti krajem 1927.godine bilo svega 10 odbora Crvenog krsta, među kojima je bio i odbor u Starom Baru.
Kako je krajem 1927.g umro vojvoda Božo Petrović, koji je iste godine bio izabran za predsjednika Zetskog oblasnog odbora, ta funkcija je pripala Petru Hajdukoviću. Do smene rukovodstva došlo je 1931.g kada je na čelo odbora došao Milovan Džaković, veliki župan u penziji.
1933.godine dolazi do reorganizacije Društva na 9 banovinskih i deseti Beogradski oblasni odbor Crvenog krsta.U martu 1934.g osnovan je Zetski banovinski odbor Crvenog krsta ponovo sa Gavrilom Dožićem na čelu. Tada je bilo 193 organizacije Crvenog krsta sa oko 9.500 članova.
Početkom 1940.g za novog predsjednika izabran je episkop Joanikije.
Do kraja 1941.godine odbori Crvenog krsta su osnovani i razvili uspješnu aktivnost u Cetinju, Nikšiću, Baru, Podgorici. Svi ovi odbori su održavali vezu sa Društvom Crvenog krsta na Cetinju. Preko njega su tražili odobrenje od okupatorskih vlasti za legalan rad I nesmetano slanje paketa ratnim zarobljenicima i interniranim rodoljubima.
Početkom aprila 1944. godine, na oslobođenoj teritoriji Crne Gore,

osnovan je Inicijativni odbor za obnavljanje Crvenog krsta za Crnu Goru i Boku. Osnivačka skupština Crvenog krsta Crne Gore održana je 30. aprila 1944. godine, u selu Kutima, u Župi Nikšićkoj. Za prvog predsjednika Crvenog krsta Crne Gore izabran je dr Pavle Mijanić.
Sreski odbori Crvenog krsta su postojali u 14 mjesta, među kojima i u Baru. Već u ljeto 1945.godine ova organizacija u Crnoj Gori imala je 30.000 članova. Najprikladnija forma rada bila je “Nedjelja Crvenog Krsta”. Poslije Narodnog fronta, Crveni krst postaje najmasovnija organizacija. Već 1947.godine okuplja 55.974 članova. Organizacionom sređivanju i učvršćivanju organizacije veoma su doprinijeli i izbori mjesnih, sreskih i gradskih odbora Crvenog krsta, sprovedeni prvi put 1947.godine.
Već 1949. i 1950.g u Republici je bilo četiri gradska, 13 sreskih i 142 mjesna odbora Crvenog krsta, kao i 18 povjereništava.
Od 1950-g do 1955.g na dužnosti prdsjednika sreskog Crvenog krsta se nalazio Andrija Đokvučić, a od 1955. do 1956. godine preuzeo je dužnost Predsjednika Opštinskog odbora Crvenog krsta u Baru.
Godine 1971. u Crnoj Gori je bilo 588 mjesnih i 20 opštinskih organizacija Crvenog krsta sa ukupno 152.245 članova. Po Statutu Crvenog krsta sve ove organizacije su bile samostalne i samoupravne. Samoupravni organi Crvenog krsta bili su: Skupština, Odbor, Nadzorni odbor, Izvršni odbor
Na Cetinju je 10. juna 1975. godine, organizovana proslava stogodišnjice Crvenog krsta Jugoslavije. Proslavi je, pored delegata iz Jugoslavije, prisustvovalo i 80 delegacija nacionalnih društava Crvenog krsta, Crvenog polumjeseca, Crvenog lava i sunca, Lige, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Instituta Anri Dinan. Istog dana je na Cetinju posađen i park prijateljstva.
U 2002. godini formirano je Društvo Crvenog krsta Srbije i Crne Gore.
Poslije ponovnog priznavanja državne nezavisnosti Crne Gore, Generalna Skupština Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, 20. novembar 2007. godine, je na svom redovnom zasijedanju u Ženevi i formalno-pravno ponovo uvrstila Crveni krst Crne Gore u svjetsku porodicu Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.
Naime, 12. juna 2006.g. Poslije ponovnog priznavanja državne nezavisnosti Crne Gore, Generalna Skupština Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, 20. novembar 2007. godine, je na svom redovnom zasijedanju u Ženevi i formalno-pravno ponovo uvrstila Crveni krst Crne Gore u svjetsku porodicu Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.
Naime, 12. juna 2006. godine, Skupština Crvenog krsta Crne Gore proglasila je Crveni krst Crne Gore za nezavisno nacionalno društvo, a 21. septembra iste godine, Međunarodni komitet Crvenog krsta obnovio je priznanje našoj organizaciji, kao nezavisnom nacionalnom društvu, koje ispunjava sve uslove za punopravno članstvo u Pokretu.
Istovremeno, Crveni krst Crne Gore je postao privremeni član Međunarodnog pokreta, da bi to članstvo bilo i zvanično potvrđeno na pomenutoj Generalnoj Skupštini od 20. novembra 2007. godine, čime je finalizovan proces obnove priznanja međunarodno pravnog subjektiviteta Crvenog krsta Crne Gore i on postaje 186. član Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

 5.2.3. Mjesta  Bar
 5.2.4. Pravni položaj  Crveni krst je nezavisna , dobrovoljna i humanitarna organizacija koja djeluje na osnovu principa i Misije Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca; uživa posebnu zaštitu i pomoć države Crne Gore i obavlja poslove od javnog interesa koji mu se povjere.
U obavljanju poslova od javnog interesa Crveni krst ima položaj organizacije koja pomaže državnim organima.
 5.2.5. Funkcije, zanimanja i djelatnosti 

 Djelovanje Crvenog krsta, odnosno njegova osnovna misija, usmjerena je naročito na: sprečavanje i ublažavanje ljudskih patnji, posebno onih izazvanih prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama; učešće u aktivnostima posvećenim zaštiti života i zdravlja; edukacije i obrazovanja stanovništva; podsticanje i unaprjeđivanje solidarnosti prema svima kojima je potrebna pomoć i zaštita, međusobno pomaganje, socijalna pomoć stanovništvu i očuvanje dostojanstva ugroženog čovjeka.
Crveni krst Crne Gore vrši sljedeće poslove od javnog interesa (čl. 9 i 10 Zakona o Crvenom krstu Crne Gore):
– zastupa i sprovodi načela i Misiju Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava, prati i nadzire njihovu primjenu u oružanim sukobima i zalaže se za zaštitu svih žrtava i ostvarivanje ljudskih prava iz svoje nadležnosti;
– organizuje upoznavanje građana sa Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata od 12. avgusta 1949. godine i Dopunskim protokolima uz ove konvencije od 8. juna 1977. godine;
– obavlja i druge poslove koji proizilaze iz odredaba Ženevskih konvencija i drugih međunarodnim ugovorima preuzetih obaveza koje se odnose na pružanje humanitarne pomoći; obavlja poslove Službe traženja radi prikupljanja i evidentiranja podataka o evakuisanim, izbjeglim, raseljenim i nestalim licima usled ratnih razaranja, prirodnih i drugih nesreća i opasnosti u miru i ratu i radi traženja nestalih lica;
– učestvuje u prihvatu i smještaju evakuisanog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica, pružanju pomoći i sprovođenju drugih mjera koje mogu doprinijeti zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica;
-organizuje prikupljanje i raspoređuje humanitarnu pomoć primljenu od međunarodnih organizacija i drugih donatora, nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca za humanitarno socijalne potrebe na teritoriji Crne Gore, u miru i ratu;
– pokreće, organizuje i sprovodi ili učestvuje u redovnim i vanrednim akcijama solidarnosti u Crnoj Gori, za pomoć ugroženim licima i žrtvama prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba u zemlji i svijetu, obezbjeđuje čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe;
– sarađuje i učestvuje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti;
organizuje i sprovodi stručno osposobljavanje predavača za obuku iz prve pomoći za vozače u saradnji sa nadležnom zdravstvenom ustanovom, vodi evidenciju o obuci i izdaje odgovarajuća uvjerenja o stručnoj osposobljenosti predavača;
– organizuje i sprovodi obuku kandidata za vozače iz prve pomoći, u saradnji sa nadležnom zdravstvenom ustanovom, sprovodi ispite, vodi evidenciju i izdaje uvjerenje o položenom ispitu iz prve pomoći, osposobljava pripadnike policije, vatrogasne službe i dr;
– sprovodi obuku za pružanje prve pomoći na radu, u saradnji sa nadležnom zdravstvenom ustanovom u skladu sa propisima o zaštiti na radu;
– organizuje i osposobljava ekipe za djelovanje u vanrednim uslovima u oblasti socijalne zaštite, higijensko – epidemiološke zaštite, njege povrijeđenih i oboljelih, spasilaštva na vodi i planini, psiho – socijalnu podršku stanovništva, i u saradnju sa državnim

organima sprovodi program priprema za djelovanje u nesrećama;
– vrši popularisanje, organizuje akcije dobrovoljnog davalaštva krvi u saradnji sa zdravstvenim ustanovama za transfuziju krvi, vodi o njima evidenciju, utvrđuje uslove za dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i dodjeljuje im ista;
– organizuje Službu spasavanja na vodi i Službu za spasavanje na planinama, sprovodi obuku spasilaca za rad u tim službama, vodi evidenciju i izdaje uvjerenja o osposobljenosti, organizuje obnavljanje znanja i provjeru fizičke sposobnosti spasilaca svake godine;
– sprovodi kontinuiranu edukaciju i informisanje stanovništva o opasnostima od mina i drugih eksplozivnih naprava;
– obavlja poslove Službe traženja, u skladu sa Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata, od 12. avgusta 1949. godine, i Dopunskim protokolima uz ove konvencije.
Pored poslova od javnog interesa, Crveni krst realizuje i posebne programe, u skladu sa načelima i misijom Međunarodnog pokreta (član 11 Zakona o Crvenom krstu Crne Gore).
Prioritetni ciljevi organizacije Crvenog krsta, na planu organizacionog razvoja i jačanja, usmjereni su, prvenstveno, na :
sprovođenje poslova od javnog interesa; interna i eksterna regulativa;
– jačanje ljudskih resursa (profesionalno osoblje, upravljačka struktura , volonteri)
– interne i eksterne komunikacije;
– materijalni resursi, izvori finansiranja;
-standardizacija programskih obaveza;
– jačanje humanih vrijednosti;
-razvoj partnerskih odnosa (bilateralna i multilateralna saradnja).
Na planu organizacionog razvoja, Crveni krst Crne Gore, naročito u periodu nakon obnove nezavisnosti nacionalnog društva, ostvaruje sve zapažanije rezultate.
U saradnji i uz podršku Međunarodne federacije, Crveni krst Crne Gore je otpočeo kontinuirani proces osposobljavanja kadrova za pisanje projekata i prikupljanje sredstava, koji se realizuje kroz tri faze i nalazi u završnoj fazi.
Značajni rezultati na planu organizacionog razvoja ostvareni su i u oblasti IT komunikacija i finansijskog razvoja.
Kroz obezbjeđivanje dopunske podrške iz internih fondova Međunarodnog pokreta Crveni krst otpočinje implementaciju Plana intenzivirane izgradnje institucionalnih kapaciteta nacionalnog društva, za period 2009 – 2011.god.

Zdravstvena djelatnost: Prva pomoć

Crvenom krstu Crne Gore su Zakonom o Crvenom krstu povjereni poslovi od javnog interesa, pri čijem vršenju ima položaj organizacije za pomoć državnim organima u humanitarnoj oblasti. Pored obuke stanovništva za djelovanje na polju prve pomoći u redovnim i vanrednim uslovima, Zakonom je predviđena obuka predavača, obuka kandidata za vozače u prvoj pomoći, kao i osposobljavanje u prvoj pomoći drugih ciljnih grupa (pripadnika policije, vatrogasne službe i u oblasti zaštite na radu).
Prva pomoć je skup postupaka i mjera kojima se spašavaju život i zdravlje unesrećenog ili povrijeđenog čovjeka, a primenjuje se na licu mesta. Prva pomoć je jedan od prioritetnih programa u Crvenom krstu Crne Gore, prisutna je i u drugim programima, kao što su priprema za djelovanje i odgovor u nesrećama i spasilaštvo na vodi, gdje svaki spasilac ima obavezu da prođe kurs prve pomoći. Sprovode se i redovne obuke i vježbe timova za djelovanje u nesrećama u čijem sastavu je i tim za prvu pomoć, gdje se simuliraju određene krizne situacije (saobraćajni udes, poplave, zemljotresi, požari…) i demonstrira se spremnost tima da pomogne u različitim situacijama.
Crveni krst Crne Gore sprovodi obuku u pružanju prve pomoći u Crvenom krstu Glavnog grada Podgorica i svim opštinskim organizacijama Crvenog krsta u Crnoj Gori. Edukacija se vrši u osnovnim i srednjim školama, fakultetima, radnim organizacijama, odnosno svuda gdje postoji interesovanje za ovom programskom aktivnošću. Veliki broj volontera, zdravstvenih i prosvjetnih radnika, omladinskih volontera koji su učestvovali na brojnim seminarima, državnim i međunarodnim takmičenjima čine jaku kadrovsku osnovu za realizovanje programa prve pomoći.
Svoje stečeno znanje polaznici kursa (osnovci i srednjoškolci) imaju priliku da prikažu na opštinskim i Državnom takmičenju ekipa Crvenog krsta u pružanju prve pomoći.
Crveni krst Crne Gore ima odličnu saradnju sa Crvenim krstom Austrije kada je u pitanju prva pomoć. Trenutno je u izradi jedinstveni priručnik prve pomoći koji će se koristiti na nacionalnom nivou i služiće za obuku volontera.
Postoji dobra saradnja i sa Hitnom medicinskom službom, tako da su ekipe Crvenog krsta Crne Gore učestvovale u obezbjeđivanju mnogih sportskih i kulturno – zabavnih manifestacija.

Dobrovoljno davalaštvo krvi:

Crveni krst Crne Gore tradicionalno, u okviru redovnih djelatnosti dobrovoljnog davalaštva krvi, sprovodi aktivnosti motivisanja i organizacionog okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi; popularisanja davalaštva; evidentiranja; organizovanja akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama; utvrđivanja uslova za dodjelu priznanja i dodjele priznanja dobrovoljnim davaocima krvi.
Ukupna aktivnost Crvenog krsta u ovoj oblasti formalizovana je kroz pozitivno zakonodavstvo države Crne Gore, tako da je vršenje navedenih poslova Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore povjereno organizaciji Crvenog krsta, kao poslovi od javnog interesa pri čijem vršenju Crveni krst ima ulogu organizacije za pomoć državi u humanitarnoj oblasti.
Davalaštvo krvi se ostvaruje na etičkim principima: dobrovoljnosti, besplatnosti i anonimnosti.
Za izuzetni doprinos u oblasti DDK, Ministarstvo zdravlja Crne Gore, na prijedlog Crvenog krsta Crne Gore, u povodu 11. maja – Dana dobrovoljnih davalaca krvi u Crnoj Gori, redovno dodjeljuje državno priznanje i odgovarajuću nagradu – najzaslužnijem davaocu krvi, najaktivnijem Klubu DDK; promoteru u oblasti vaspitno – motivacionog rada; transfuziologu i transfuzeru, što predstavlja značajan oblik motivacije.
Obaveze Crvenog krsta posebno su naglašene kroz Zakon o obezbjeđivanju krvi, kojeg je Skupština Crne Gore donijela 27. novembra 2007. godine, čijim rješenjima je organizaciji Crvenog krsta Crne Gore dodijeljena uloga nosioca aktivnosti u oblasti vaspitno – motivacionog rada sa dobrovoljnim davaocima krvi.
. U Crnoj Gori ukupan broj davalaca iznosi 2,14%, sa nepovoljnom strukturom.

Prevencija HIV/AIDS-a i tuberkuloze:

Prvi HIV/ AIDS slučaj u Crnoj Gori zvanično je registrovan 1989. godine. Ukupan kumulativni broj registrovanih slučajeva HIV/AIDS-a do kraja 2008. godine je 89 (47 AIDS i 42 HIV). Prema procjenama Instituta za javno zdravlje, broj osoba koje žive sa HIV-om do kraja 2008. godine je bio 388 (300 – 500), a regionalni trendovi ukazujuna potencijal povećanja transmisije HIV-a. Od ukupno 47 osoba kod kojih je postavljena dijagnoza AIDS-a, 30 je umrlo.
Crveni krst Crne Gore već tradicionalno tretira pitanje prevencije HIV/AIDS-a i polnoprenosivih bolesti, te, u saradnji sa ostalim institucijama i organizacijama koje se bave ovom tematikom, organizuje različite edukativne aktivnosti.
Crveni krst Crne Gore, kao izvršni partner UNHCR-a, na kampu Konik, u zbrinjavanju RAE populacije i obezbjeđivanju što kvalitetnijeg života za njih, radi na prevenciji HIV transmisije medju pomenutom populacijom. Podrška i saradnja drugih medjunarodnih organizacija u Crnoj Gori sa Crvenim krstom, takođe je prisutna.
Ostvarena je saradnja sa državnim institucijama, kao što su Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja, Institut za javno zdravlje, a što je rezultiralo direktnim članstvom u Republičko koordinirajuće tijelo, koje obezbjeđuje mogućnost apliciranja za sredstva Globalnog fonda za HIV/AIDS
Realizovani su projekti koji tretiraju prevenciju polno prenosivih bolesti- HIV-AIDS-a,
Crveni krst Crne Gore je član ERNA-e (Mreža evropskih društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca o HIV/AIDS-u i tuberkulozi).
Na polju prevencije tuberkuloze, Crveni krst Crne Gore organizuje edukativna predavanja, tribine, kao i dijeljenje promotivnog materijala, kako bi se šira javnost bliže upoznala sa ovom bolešću – njenim uzrocima, simptomima, načinima prenosa, liječenja, kao i načinima zaštite.
Jedna od manifestacija Crvenog krsta Crne Gore jeste i Nedjelja borbe protiv tuberkuloze, od 14 – 21. septembra, kada su aktivnosti na ovom polju najintenzivnije u opštinskim organizacijama Crvenog krsta.

Socijalna djelatnost:
Briga o starima
Crveni krst Crne Gore na planu socijalne zaštite starih lica prepoznaje svoju ulogu i jedan je od najaktivnijih partnera u ovoj oblasti i to prije svega zbog mandata, razvijenosti mreže kao i svog iskustva na polju edukacije volontera i dosadašnjih iskustava u radu na ostvarivanju Programa brige o starima. Ovaj program funkcioniše od 2002. godine u dvanaest opštinskih organizacija (Bar, Budva, Bijelo Polje, Cetinje, Danilovgrad, Herceg Novi, Mojkovac, Nikšić, Pljevlja, Tivat, Plav i Podgorica), kao odgovor na potrebe starih, bolesnih i samohranih lica, uz potrebu uključivanja novih sredina u ovako značajnu aktivnost organizacije. Od svog početka, Program je podržan od strane Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.
Korisnici programa, kojih ima skoro hiljadu, su lica starija od 65 godina, koja nisu institucionalno zbrinuta, stari sa veoma niskim nivoom socijalne sigurnosti, stari u stanju socijalne potrebe, koji ne ostvaruju pomoć od drugih organizacija i slično (kriterijume je odredila Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, a različiti su u organizacijama).
Aktivnosti kojima se zadovoljavaju socijalne, kulturno – zabavne, rekreacione, radno – stvaralačke i religiozne potrebe.
Pružanje pomoći u seoskom području.
Pružanje stručnih savjeta.
Značajno je istaći da Program brige o starima daje širok okvir mogućnosti za potpunije djelovanje organizacije na planu brige o starima, a sveukupno stanje zahtijeva razvoj i unapređenje aktivnosti na zaštiti starih lica u Crnoj Gori. Na osnovu izraženih potreba i sagledanog stanja postavljaju se raznovrsne aktivnosti koje Crveni krst sprovodi u lokalnim sredinama, prvenstveno u cilju ublažavanja različitih potreba ovih lica.
Glavna prednost ovog Programa je u tome što je uglavnom zasnovan na volonterskom radu. Trenutno je na Programu angažovano oko 150 volontera i budući planovi Crvenog krsta Crne Gore su usmjereni ka promociji ovog programa i uključivanju što većeg broja volontera. Program brige o starima je do kraja 2008. godine bio podržan od strane Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Nakon toga je uspostavljena saradnja sa Italijanskim crvenim krstom, koji će obezbijediti jednogodišnju podršku sadašnjem obliku programa od jula 2009. godine. Interesovanje je pokazao i Austrijski Crveni krst, koji će Crvenom krst Crne Gore prvenstveno pomoći u razvoju volontiranja kada je program Brige o starima u pitanju, čime će biti obuhvaćene sve crnogorske opštine.

Psiho – socijalna podrška:
Ovaj program vuče svoje korijene još od 1994. godine , kada je u okviru njega najviše bilo obuhvaćeno izbjeglica, a potom i raseljenih lica sa Kosova. Takođe su bila obuhvaćena i stara lica u kolektivnim centrima, kao i djeca i omladina koja su aktivnosti koje je ovaj program obuhvatao upražnjavali kroz klubove u svim opštinama. Međutim, od 2003. godine program je redizajniran i do danas funkcioniše u tom izmijenjenom obliku.
Program pod nazivom Psiho – socijalna podrška u Crvenom krstu Crne Gore predstvalja rad sa marginalizovanim i osjetljivim kategorijama lica. On se uglavnom odnosi na djecu i omladinu, kao i na roditelje korisnika, sa kojima se takođe ostvaruje neposredan kontakt. U ovom slučaju je to rad sa djecom i omladinom sa posebnim potrebama, koji rade u okviru organizovanja dnevnog centra za djecu, kao i sa romskom djecom, koji se pripremaju kroz ovaj oblik aktivnosti za redovan obrazovni proces, tj, organizovan je jedan oblik neformalnog vrtića koji radi po programu koji je predvidjelo Ministarstvo obrazovanja u formalnom predškolskom sistemu.
OOCK Bar sprovodi “Psiho – socijalnu podršku” u saradnji sa NVO “Adria” iz Bara, gdje se u nihovim prostorijama u saradnji sa volonterima Crvenog krsta tri puta nedeljno realizuju aktivnosti. U ovom progrmu , posebno bi smo istakli rad sa roditeljima. Ova aktivnost broji približno 20 polaznika, koja se sprovodi tri puta nedeljno sa po dva sata aktivnog rada po utvrđenom planu i programu.
Djelovanje u nesrećama:
Kao organizacija od posebnog interesa za državu, osnovana posebnim zakonom sa statusom pomažućeg organa države u humanitarnoj oblasti, Crveni krst Crne Gore u okviru poslova od javnog interesa ima dužnost i zakonsku obavezu da aktivno učestvuje u sprovođenju mjera i zadataka na zaštiti i spašavanju, kao sastavni dio ukupnog sistema za djelovanje u vanrednim situacijama.
U skladu sa pomenutim, sistemskim zakonima , koji su osnov za rad i funkcionisanje organizacije, jeste i to da obavlja poslove službe traženja radi prikupljanja i evidentiranja podataka o evakuisanim, izbjeglim, raseljenim i nestalim licima usled ratnih razaranja, prirodnih i drugih nesreća i opasnosti u miru i ratu i radi traženja nestalih lica; kao i da učestvuje u prihvatu i smještaju evakuisanog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica, pružanju pomoći i sprovođenju drugih mjera koje mogu doprinijeti zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva. Zatim, organizuje prikupljanje i raspoređuje humanitarnu pomoć primljenu od međunarodnih organizacija i drugih donatora, nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca za humanitarno – socijalne potrebe na teritoriji Crne Gore, u miru i ratu. sprovodi obuku spasilaca za rad u tim službama, vodi evidenciju i izdaje uvjerenja o osposobljenosti, organizuje obnavljanje znanja i provjeru fizičke sposobnosti spasilaca svake godine.
Zahvaljujući sopstvenom kadru, i podršci od strane Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, u fazi izgradnje kapaciteta organizacije za odgovor u nesrećama, sa posebnim naglaskom na aktuelnu podršku Crvenog krsta Austrije, kao strateškog partnera na bilateralnoj osnovi, Crveni krst je uspio da razvije kapacitete i uspostavi mrežu ekipa u okviru organizacije na tri nivoa, i to: nacionalni, regionalni i lokalni nivo, kao ekipe koje su osposobljene da odgovore na, prirodom i ljudskim faktorom, prouzrokovane katastrofe na efikasan, dobro strukturiran i koordinisan način, da bi smanjio broj žrtava i ublažio posljedice nesreće.
Crveni krst Crne Gore je i u prošlosti pokazao svoje djelovanje i spremnost, kako u državi, tako i van njenih granica i pokazao se kao stabilan i pouzdan partner u regionu zapadnog Balkana

Služba traženja :
Služba traženja Crvenog krsta Crne Gore pruža pomoć pri uspostavljanju porodičnih veza članovima porodica koje su razdvojene usljed: Oružanih sukoba bilo koje vrste u bilo kojem dijelu svijeta, Prirodnih ili ljudskim faktorom izazvanih katastrofa , poplava, zemljotresa, cunamija, tornada,… u bilo kojem dijelu svijeta,
Usluge koje pruza Služba traženja razdvojenim članovima porodica su: -prenosi porodične poruke,
-pokreće zahtjeve za traženje osoba čija sudbina nije poznata,
-izdaje potvrde o pokrenutom zahtjevu za traženje.
Takođe, Služba traženja izdaje potvrde o vremenu provedenom u zarobljeništvu ili internaciji tokom Drugog svjetskog rata.
Poslove Službe traženja vrše:
– Nacionalna Služba traženja,
-Organizacije Službe traženja Crvenog krsta u opštinama.
Crveni krst organizuje redovnu obuku osposobljavanja kadrova za poslove Službe traženja. Prema raspoloživim podacima osposobljeno je oko 100 osoba (zaposlenih i volontera).
U cilju efikasnog rada Službe traženja, normativnim aktima Službe traženja Crvenog krsta Crne Gore predviđeno je ostvarivanje saradnje sa državnim organima, ustanovama i organizacijama u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja, Vojskom Crne Gore, MUP -om, jedinicama civilne zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i drugih dobara, diplomatskim i drugim predstavništvima, sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i sa drugim humanitarnim, socijalnim i zdrastvenim organizacijama.
Kao član svjetske mreže za uspostavljanje porodičnih veza Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, Služba traženja Crvenog krsta Crne Gore sarađuje sa:
-Službama traženja 185 nacionalnih društava širom svijeta,
-Centralnom agencijom za traženje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. 
Crveni krst Crne Gore je jedinstvena, nezavisna i dobrovoljna humanitarna organizacija koja djeluje na teritoriji Crne Gore, kao jedino priznato nacionalno društvo Crvenog krsta u državi.
Crveni krst Crne Gore čine organizacije Crvenog krsta na nivou opština, ukupno 23 organizacije, sa svojstvom pravnog lica – devetnaest opštinskih organizacija Crvenog krsta; Crveni krst Glavnog grada; Crveni krst Prijestonice i dvije gradske organizacije Crvenog krsta.
Statutom Crvenog krsta Crne Gore i statutima organizacija u sastavu, utvrđuje se djelokrug i način rada, način organizovanja ; članstvo i druga pitanja od značaja za rad Crvenog krsta.

 5.2.6. Nadležnost(i) Izvor(i) ovlašćenja 

 Članstvo u Crvenom krstu je dobrovoljno i Crveni krst je otvoren za članstvo i volontere bez razlike u pogledu porijekla, jezika, rase, nacionalnosti, godina, pola, vjerskog ili političkog opredjeljenja.
Član Crvenog krsta može biti svako lice koje prihvata statut organizacije; principe i misiju Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i koje redovno plaća članarinu.
Članstvo Crvenog krsta čine: volonteri; pomažući i članovi; donator i počasni članovi; donatori i počasni članovi.
Organi upravljanja u Crvenom krstu Crne Gore i njegovim sastavnim djelovima su: Skupština; Upravni odbor i Odbor za finansijska pitanja.
Funkcija predsjednika Crvenog krsta je volonterska.
Radom Crvenog krsta Crne Gore rukovodi generalni sekretar.
Organi upravljanja Crvenog krsta formiraju stalna ili privremena radna tijela za koordinaciju i realizaciju programskih aktivnosti; komisije; koordinacioni odbori; savjeti.
Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe organa i radnih tijela Crvenog krsta Crne Gore obavlja Sekretarijat. Sekretarijat sačinjavaju dvije organizacione cjeline: Služba za programske zadatke, opšte i finansijsko –materijalne poslove , u sjedištu i Služba Doma solidarnosti u Sutomoru.
Poslove Sekretarijata trenutno obavljaju 22 zaposlena, a radom Sekretarijata rukovodi generalni sekretar Crvenog krsta Crne Gore.
U obavljanje programskih zadataka uključeni su volonteri organizacije.

Podmladak i omladina
Jedan od osnovnih ciljeva Crvenog krsta Crne Gore, kad su ljudski resursi u pitanju, jeste da ima adekvatno motivisane, obučene i osposobljene volontere, koji poštuju kodeks ponašanja i odgovorno izvršavaju preuzete zadatke, što predstavlja neophodnu pretpostavku za ostvarivanje ukupnih programskih i razvojnih ciljeva, odnosno misije organizacije u cjelini.
Crveni krst Crne Gore je otvoren za članstvo i volontere bez razlika u pogledu porijekla, rase, nacionalnosti, godina, pola, religije ili političkog opredjeljenja.
Članstvo u Crvenom krstu Crne Gore je dobrovoljno. Volonter Crvenog krsta je svako lice koje prihvata Statut i osnovne ciljeve Crvenog krsta, aktivno učestvuje u ostvarivanju zadataka organizacije i redovno plaća članarinu, i svako lice koje je saglasno da ponudi svoje usluge Crvenom krstu, bez naknade.
Članovi Crvenog krsta mogu biti: djeca, omladina i odrasli.
Članovi mlađi od 15 godina čine Podmladak, a članovi od 15 do 27 godina Omladinu Crvenog krsta.
Volonteri Crvenog krsta Crne Gore dolaze pretežno iz kategorije podmlatka i omladine i ključni su kadrovski potencijal organizacije.
Program Podmlatka i omladine, odnosno rad sa djecom i mladima, datira u Međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca od 1925. godine. Navedeni Program se prožima sa svim ostalim programima u Crvenom krstu, jer su mladi nosioci i realizatori različitih programskih aktivnosti i akcija Crvenog krsta. Mnogo se pažnje posvećuje edukaciji mladih u različitim oblastima, kako bi se sprovodile programske djelatnosti u opštinskim organizacijama. alizuje različite programske aktivnosti i akcije u osnovnim i srednjim školama.
Crveni krst sprovodi veliki broj kampanja u koje se uključuju mladi volonteri (Dan/Nedelja Crvenog krsta, Dan borbe protiv HIV/AIDS-a, Dan/Nedelja borbe protiv tuberkuloze,…). Mladi su uključeni i u brojne akcije (Trka za srećnije djetinjstvo, Solidarnost na djelu,…).
Prema podacima opštinskih organizacija, na terenu djeluje 9 klubova mladih crvenokrstaša. Mladi su uključeni u oblastima: difuzije, međunarodnog humanitarnog prava, priprema za djelovanje u nesrećama, dobrovoljnom davalaštvu krvi, programima psiho – socijalne podrške, brige o starim licima i dr.
Učešće na brojnim međunarodnim skupovima doprinosi boljoj saradnji sa ostalin nacionalnim društvima, ali i sticanju novih korisnih znanja i vještina.

Međunarodna saradnja:
Crveni krst Crne Gore je formiran 1875. godine, kao jedno od najstarijih organizacija Crvenog krsta na svijetu, a status nezavisnog nacionalnog društva ponovo je stekao 20. novembra 2007. godine, na redovnom zasijedanju Generalne skupštine u Ženevi, kada je i zvanično primljen kao punopravni član Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca.
Zaokruženjem članstva u porodici humanista, Crveni krst Crne Gore intezivno radi na poboljšanju i razvijanju saradnje sa drugim nacionalnim društvima Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca i međunarodnim organizacijama, kako bi unaprijedio aktivnosti i učvrstio svoju ulogu na teritoriji Balkana i Evrope.
Pored izuzetno dobre bilateralne i multilaterane saradnje i kontakata sa nacionalnim društvima Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca iz regiona i

šire, Crveni krst Crne Gore sarađuje sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, kao i sa velikim brojem međunarodnih organizacija, unutar i van zemlje (UNHCR, UNICEF, UNDP, USAID, WHO, IOM).
Kao dio Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca, Crveni krst Crne Gore ima izuzetnu saradnju i sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca i sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta.
Crveni krst Crne Gore uključen je u rad asocijacija evropskih nacionalnih društava koja se posebno bave nekim područjem rada Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca gdje se prate nove smjernice i dostignuća, posebno evropskih nacionalnih društava, kao što je ERNA (European Red Cross/Red Crescent Network on HIV/AIDS & TB) – Mreža evropskih društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca o HIV/AIDS i tuberkulozi.
Crveni krst Crne Gore je aktivan član Centra za saradnju nacionalnih društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca na Mediteranu (Centre for cooperation in the Mediterranean).
Od 2008.godine, Crveni krst Crne Gore je i punopravni član ILSE (International Life Saving Federation – Europe) – Međunarodne federacije za spašavanje života, Evropa.
Predstavnici organizacije redovno učestvuju na međunarodnim susretima i skupovima, što predstavlja doprinos uspostavljanju saradnje, posebno među mladima, a istovremeno, promociji i širenju imidža Crvenog krsta Crne Gore, kao najstarije oranizacije Crvenog krsta na Balkanu. Takođe, Crveni krst Crne Gore je i domaćin brojnih dešavanja međunarodnog karaktera, što pospješuje razmjenu iskustava i unapređenje saradnje-

Izvori:

– Crveni krst Crne Gore (1875 – 1975)g, Titograd, 1980.g
– Zakon o Crvenom krstu Crne Gore
– www.ckcg.co.me

 5.2.7. Administrativno
ustrojstvo / genealogija
  Crveni krst Crne Gore je nezavisna, neprofitna i dobrovoljna humanitarna organizacija, koja obavlja djelatnost od javnog interesa i uživa posebnu zaštitu i pomoc Republike Crne Gore.
Crveni krst Crne Gore je jedino nacionalno društvo Crvenog krsta koje, kao jedinstvena organizacija djeluje na teritoriji Republike Crne Gore, i priznata je od države na osnovu Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola uz ove konvencije.
Crveni krst Crne Gore vrši poslove od javnog interesa utvrdene Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore. On u odnosu sa državnim organima, zadržava autonomiju djelovanja u skladu sa Osnovnim principima Pokreta, u redovnim i vanrednim situacijama, pri cemu državni organi poštuju pripadnost Crvenog krsta Osnovnim Principima.
Crveni krst ima položaj organizacije koja pomaže državnim organima u humanitarnoj oblasti.
Crveni krst Crne Gore je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima
utvrdenim Zakonom i statutom.
Crveni krst Crne Gore cine opštinske organizacije Crvenog krsta i organizacija Crvenog krsta Glavnog grada Podgorice.
Organizacija, djelokrug i nacin rada opštinskih organizacija i organizacije Crvenog krsta grada Podgorice utvrduje se njihovim statutima, u skladu sa statutom.
Statutom Crvenog krsta Crne Gore mogu se utvrditi i drugi oblici organizovanja. Crveni krst Crne Gore djeluje na nacelima Medunarodnog pokreta Crvenog krsta, Crvenog polumjeseca i njegova misija je: da sprecava i olakšava ljudsku patnju,
podstice dobrovoljnost i stalnu spremnost clanstva na pružanje pomoci ugroženim licima u slucaju ratnih sukoba, prirodnih, ekoloških i drugih nesreca, radi spasavanja ugroženih života i zdravlja ljudi, obezbjedenja poštovanja humanitarnog prava, socijalne zaštite i zbrinjavanja, preventivnog djelovanja u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, edukacije i unapredivanja humanitarnih vrijednosti društva.
U funkciji ostvarivanja svojih zadataka i ovlašcenja, Crveni krst Crne Gore može
organizovati privrednu, uslužnu i drugu djelatnost i osnivati ustanove, organizacije i zajednice.
U obavljanju poslova od javnog interesa, sprovodenju programa, pružanju usluga i ostvarivanju ciljeva i zadataka Crveni krst Crne Gore, saraduje sa nadležnim državnim
organima, jedinicama lokalne samouprave, organima ustanovama i organizacijama u oblastima sistema zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja, obrazovanja i nauke, i drugim oblicima organizovanja, zaštite i spašavanja
stanovništva, materijalnih i drugih dobara, preduzecima, preduzetnicima i drugim oblicima organizovanja za obavljanje djelatnosti ili usluga, nevladinim organizacijama i drugim asocijacijama i gradanima.
Crveni krst Crne Gore ostvaruje medunarodnu, regionalnu i bilateralnu saradnju sa odgovarajucim organizacijama Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, kao i sa drugim
humanitarnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Crveni krst Crne Gore je otvoren za clanstvo i volontere bez razlika u pogledu porijekla, jezika, rase, nacionalnosti, godina, pola, religije ili politickog opredjeljenja. Clanstvo u Crvenom krstu Crne je dobrovoljno.
U zavisnosti od teritorijalne organizacije lokalne samouprave, na teritoriji gradova mogu se organizovati i gradske organizacije Crvenog krsta.
Organizacija Crvenog krsta na opštinskom, odnosno gradskom nivou, formira osnovnu organizaciju.
Osnovna organizacija je osnovni oblik organizovanja clanstva Crvenog krsta.
Osnovna organizacija nema svojstvo pravnog lica. Radom osnovne organizacije rukovodi predsjednik osnovne organizacije, koga bira upravni odbor organizacije u cijem sastavu djeluje.
U cilju efikasnijeg izvršavanja poslova radi kojih se formira, osnovna organizacija, može formirati posebne oblike organizovanja: podružnice, aktive, klubove i sl. Može se formirati sa najmanje dvadeset clanova.
Opštinska organizacija, i organizacija Crvenog krsta glavnog grada, svojim Statutom, u skladu sa ovim Statutom, ureduje unutrašnju organizaciju i organe, kao i organizacijui I organe osnovnih organizacija koje formira na svom podrucju, i medusobna prava i
obaveze ovih organizacija.
Organizacije Crvenog krsta Crne Gore na svim nivoima organizovanja,kao nezavisne humanitarne organizacije, dužne su da svoju humanitarnu misiju u svim vremenima sprovode u skladu sa Osnovnim principima i Misijom Medunarodnog Pokreta, Zakonom
o Crvenom krstu Crne Gore i statutom, ratifikovanim medunarodnim ugovorima i opšte prihvacenim pravilima u oblasti medunarodnog humanitarnog prava, Statutom i drugim aktima i pravilima koje usvaja Medunarodni pokret, kao i da na jedinstveni nacin, na teritoriji na kojoj djeluje Nacionalno društvo, izvršavaju zadatke utvrdene statutom, planovima i programima rada i djelovanja Crvenog krsta Crne Gore.
Organi upravljanja u Crvenom krstu Crne Gore i njegovim sastavnim djelovima su:
-Skupština
-Upravni odbor i
-Odbor za finansijska pitanja
Clanovi organa Crvenog krsta biraju se na cetiri godine i mogu biti birani dva puta uzastopno.
Skupština Crvenog krsta Crne Gore ima sljedece nadležnosti:
– utvrduje Misiju i politiku rada i djelovanja Crvenog krsta;
– donosi Statut Crvenog krsta Crne Gore;
– usvaja plan i program rada;
– usvaja Strategiju razvoja;
– usvaja finansijski plan i završni racun;
– donosi poslovnik o radu ;
– donosi Odluku o izborima i utvrduje program izborne aktivnosti;
– razmatra i usvaja izvještaje o radu organa;
– bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, Upravni odbor i odbor za finansijska pitanja Skupštine;
– imenuje generalnog sekretara Skupštine;
– imenuje predstavnike za clanove drugih organizacija i institucija;
– donosi pravilnike i druga opšta akta;
– donosi odluke o imovini i raspolaganju imovinom;
– odlucuje i o drugim pitanjima od znacaja za rad Crvenog krsta Crne Gore.
Dokumenta, odluke, zakljucci i druga akta koja Skupština donosi i utvrduje u okviru svoje nadležnosti, obavezujuca su za sve nivoe organizovanja.
Predsjednik predstavlja organizaciju Crvenog krsta. Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora, izvještava Skupštinu o stanju u Nacionalnom društvu, koordinira rad organa i radnih tijela,
potpisuje opšta akta i odluke koje donose ova upravljacka tijela, i obavlja druge poslove za koje ga ovlaste Skupština i Upravni odbor. Potpredsjednik se bira iz reda clanova Skupštine, na mandatni period od cetiri godine, s mogucnošcu ponovnog izbora.
Generalni sekretar Crvenog krsta Crne Gore, rukovodi i odgovoran je za djelovanje Crvenog krsta Crne Gore u skladu sa Misijom, Osnovnim principima i statutom.
Generalnog sekretar imenuje Skupština na mandatni period od cetiri godine, s
mogunošcu ponovnog imenovanja.
Generalni sekretar Crvenog krsta Crne Gore svoju funkciju vrši profesionalno
Imovinu Crvenog krsta cini pokretna i nepokretna imovina koja predstavlja osnovna sredstva i koja je registrovana kao imovina Crvenog krsta.
Za obavljanje strucnih, administrativnih, tehnickih i drugih poslova za potrebe organa I radnih tijela Skupština Crvenog krsta Crne Gore osniva Sekretarijat.
Radom Sekretarijata neposredno rukovodi generalni sekretar, u funkciji organa rukovodenja. Sekretarijat Crvenog krsta Crne Gore, pored redovnih poslova, pruža strucnu pomoc
opštinskim organizacijama, u skladu sa potrebama.
Rad Crvenog krsta Crne Gore je javan.
Crveni krst Crne Gore redovno informiše javnost o svom radu, razvoju, ciljevima, aktivnostima i akcijama i drugim pitanjima od znacaja za funkcionisanje organizacije Crvenog krsta Crne Gore.
 5.2.8. Opšti kontekst 

 Crveni krst Crne Gore je jedinstvena, nezavisna i dobrovoljna humanitarna organizacija koja djeluje na teritoriji Crne Gore, kao jedino priznato nacionalno društvo Crvenog krsta u državi.
Crveni krst Crne Gore čine organizacije Crvenog krsta na nivou opština, ukupno 23 organizacije, sa svojstvom pravnog lica – devetnaest opštinskih organizacija Crvenog krsta; Crveni krst Glavnog grada; Crveni krst Prijestonice i dvije gradske organizacije Crvenog krsta.
Statutom Crvenog krsta Crne Gore i statutima organizacija u sastavu, utvrđuje se djelokrug i način rada, način organizovanja ; članstvo i druga pitanja od značaja za rad Crvenog krsta.
Članstvo u Crvenom krstu je dobrovoljno i Crveni krst je otvoren za članstvo i volontere bez razlike u pogledu porijekla, jezika, rase, nacionalnosti, godina, pola, vjerskog ili političkog opredjeljenja. Član Crvenog krsta može biti svako lice koje prihvata statut organizacije; principe i misiju Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i koje redovno plaća članarinu. Članstvo Crvenog krsta čine: volonteri; pomažući i članovi; donator i počasni članovi; donatori i počasni članovi.
Organi upravljanja u Crvenom krstu Crne Gore i njegovim sastavnim djelovima su: Skupština; Upravni odbor i Odbor za finansijska pitanja.
Funkcija predsjednika Crvenog krsta je volonterska.
Radom Crvenog krsta Crne Gore rukovodi generalni sekretar.
Organi upravljanja Crvenog krsta formiraju stalna ili privremena radna tijela za koordinaciju i realizaciju programskih aktivnosti; komisije; koordinacioni odbori; savjeti. Stručne,

administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe organa i radnih tijela Crvenog krsta Crne Gore obavlja Sekretarijat. Sekretarijat sačinjavaju dvije organizacione cjeline: Služba za programske zadatke, opšte i finansijsko –materijalne poslove , u sjedištu i Služba Doma solidarnosti u Sutomoru.
Poslove Sekretarijata trenutno obavljaju 22 zaposlena, a radom Sekretarijata rukovodi generalni sekretar Crvenog krsta Crne Gore.
U obavljanje programskih zadataka uključeni su volonteri organizacije.
Pravni položaj organizacije Crvenog krsta Crne Gore uređen je Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore („Sl.list RCG“ br.28/06).
Crveni krst je nezavisna i dorovoljna humanitarna organizacija koja djeluje na osnovu principa i Misije Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca; uživa posebnu zaštitu i pomoć države Crne Gore i obavlja poslove od javnog interesa koji mu se povjere.
U obavljanju poslova od javnog interesa Crveni krst ima položaj organizacije koja pomaže državnim organima.

5.3. PODRUČJE ODNOSI / VEZE

Prva relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Društvo Crvenog krsta Crne Gore
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1875- 1920 

Druga relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Društva Crvenog krsta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1921 – 1934 

Treća relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Zetski banovinski odbor Crvenog krsta
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1934 – 1944 

Četvrta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Crveni krst za Crnu Goru i Boku
Sreski odbori Crvenog Krsta
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1944 – 1955 

Peta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Crveni Krst Crne Gore
Opštinski odbor Crvenog Krsta Bar
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1955 – 1974 

Šesta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Opštinski odbor Crvenog Krsta Bar
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1974 – 2002 

Sedma relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Društvo Crvenog krsta Srbije i Crne Gore
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 2002 – 2007 

Osma relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Crveni Krst Crne Gore
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 2007 – dalje 

5.4 PODRUČJE: KONTROLA

5.4.1. Oznaka normiranog zapisa  MNE DA CKB 
5.4.2. Oznaka(e)  Državni arhiv – Arhivski odsjek Bar
 5.4.3. Pravila i / ili konvencije  ISAAR (cpf)
 5.4.4. Status  privremen
 5.4.5. Stepen podrobnosti
normiranog zapisa
  sumarno
 5.4.6. Datum(i) izrade i izmjene  2011.g
 5.4.7. Jezik(ci) i pismo(a)  Crnogorski/srpsko – hrvatski
latinica, ćirilica
 5.4.8. Izvori  – Crveni krst Crne Gore (1875 – 1975)g, Titograd, 1980.g
– Zakon o Crvenom krstu Crne Gore
– www.ckcg.co.me
5.4.9. Napomene o održavanjuAutor normiranog zapisa Jasmina Rastoder
Državni arhiv – Odsjek za kontrolu, zaštitu, preuzimanje, smještaj, sređivanje, obradu i korišćenje arhivske građe Bar
  1. POVEZIVANJE PRAVNIH LICA, FIZIČKIH LICA I PORODICA S ARHIVSKOM GRAĐOM I DRUGIM IZVORIMA

Prvi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Opštinska organizacija Crvenog Krsta
Bar
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  stvaralac
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1947 – dalje

Drugi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Opština Bar
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1946- 1980

Arhivistički normirani opisi

Inventari

Obavještajna sredstva