CG DA 2 POD – AO Podgorica

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA I DRUGIH INSTITUCIJA

1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1.3. Arhivski fondovi 1918 – 1941.

1. ZETSKA BANOVINA, IMAMAT DŽEMATA TUŠKOG – TUZI (1929 – 1941); 1929– 1941; knj. 2; 0,10; IK

1.5. Arhivski fondovi 1944/45 – 1991/92

2. SRESKI NARODNI ODBOR – PODGORICA (1945 – 1958) ; 1945 – 1957 ; knj. 141; f.263; 30; IK

3. GRADSKI NARODNI ODBOR – PODGORICA (1945 – 1958); 1945 – 1957; knj 72; f.142; 16; IK

4. MJESNI NARODNI ODBOR – TUZI (1945- 1957); 1945-1957; f. 18; 1,8; IK

5. MJESNI NARODNI ODBOR – GOLUBOVCI (1945- 1957); 1947- 1957; f.3; 0,30; IK

6. MJESNI NARODNI ODBOR – BRSKUT (1945 – 1952); 1950 – 1951; f.1; 0,10; IK

7. MJESNI NARODNI ODBOR – MATAGUŽI (1945- 1952); 1950-1952; f.2; 0,20; IK

8. MJESNI NARODNI ODBOR – LIJEVA RIJEKA (1945 – 1957); 1950 – 1957; f.18; 1,8; IK

9. DIREKCIJA ZA IMOVINU, ODJELJENJE ZA ZAŠTITUIMOVINSKIH PRAVA I INTERESA OPŠTINE (1957- ); 1957-1972; knj.55; f.12 ; 2.

10. NARODNI ODBOR OPŠTINE – PODGORICA (1958-1963); 1958-1967; knj240 ; f.453; 30; IK

11. JU „JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE“ – PODGORICA (1952 – ); 1959 – 1973; f. 17; 1,70; reg. sređ.

12. JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ – PODGORICA (1954 – ); 1962 – 1974; knj 13; f.20; 2,5; reg. sređ.

13. JU „JAVNO STAMBENO PREDUZEĆE“ – PODGORICA (1963 – ), 1963- 1990, nedostaju 1964, 1965; f.533; 53; reg. sređ.

14. SKUPŠTINA OPŠTINA – PODGORICA (1963 – ); 1968 – 1977; knj 165; f.432; 46; IK

15. OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA – PODGORICA ( ? – ? ); 1992; f.25; 2,50.

2. PRAVOSUĐE

2.2 Period poslije 1945

16. OSNOVNI SUD – PODGORICA (1946 – ) ; 1946 – 1979; knj 40 ; f.699; 71,5; SI; IR

17. OSNOVNI TUŽILAC – PODGORICA (1945 – ); 1965 – 1974; knj 22; f.98; 10,5; IR

18. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA TITOGRAD, KOLAŠIN, DANILOVGRAD – PODGORICA (1976 – 1990) ; 1976 – 1990; knj.22 ; f. 81 ; 8,40; IR

19. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA – PODGORICA (1974 – 1991) ; 1976 – 1991; f.519; 52 IR (radi se izlučivanje).

4. PROSVJETNE KULTURNE I NAUČNE USTANOVE

4.1. Prosvjetne ustanove i organizacije

SREDNJE ŠKOLE

20. – JU GIMNAZIJA „SLOBODAN ŠKEROVIĆ“ – PODGORICA (1907 – ) 1918 – 1966; knj. 190; f.1; 4,90; IK; SI

21. – JU EKONOMSKA ŠKOLA „MIRKO VEŠOVIĆ“ – PODGORICA (1922/23 – ); 1924 – 1979; knj. 111; 3,5; IK

22. – JU SREDNJA ELEKTRO-TEHNIČKA ŠKOLA „VASO ALIGRUDIĆ“ – PODGORICA (1946 – ); 1946–1976; knj.80; f. 14; 3; IK; SI

23. – JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA „MARKO RADEVIĆ“ – PODGORICA (1946 – ); 1946 – 1974; knj13; f.20; 2,5 ; IK

24. CENTAR ZA MUZIKU I BALET „VASA PAVIĆ“ – PODGORICA (1946 – );1946 –1971; knj 71 ;1;IK

25. – JU SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA „IVAN USKOKOVIĆ“ – PODGORICA (1946 – ); 1947 – 1978; knj. 108; 3,5 ; IK

26. – JU SREDNJA HEMIJSKA ŠKOLA „SPASOJE RASPOPOVIĆ“ – PODGORICA (1946- ); 1961 – 1966; knj. 10; f.5; 0,70; IK

OSNOVNE ŠKOLE

27. – JU OŠ „MILAN VUKOTIĆ“ – PODGORICA (1907 – ); 1907 – 1967; knj.63; f.4; 1,50; IK; SI

28. – JU OŠ „SAVO KAŽIĆ“ – BARUTANA (1919 – ); 1922-1970; knj. 31; f. 3; 0,50; IK

29. – JU OŠ „VLADO MILIĆ“ – PODGORICA (1905 – ); 1923 – 1974; knj 77; f.4; 1,80; IK; SI

30. – JU OŠ „MILORAD MUSA BURZAN“ – PODGORICA (1945 – ); 1945 – 1979; knj. 76; f.11; 3,40; IK ; SI

31. – JU OŠ „SAVO PEJANOVIĆ“ – PODGORICA (1946 – ); 1946 – 1978; knj.79; f. 2; 3,50; IK; SI

32. – JU OŠ „VLADIMIR NAZOR“ – PODGORICA (1958 – ); 1947 – 1978; knj. 201; f. 9; 2,70; IK; SI

33. – JU ZAVOD ZA ŠKOLOVANJE I PROFESIONALNU REHABILITACIJU INVALIDNE DJECE I OMLADINE – PODGORICA (1956 – ); 1956, 1966-1971; f.5; 1, 00

34. – JU OŠ „BORO ĆETKOVIĆ“ – PODGORICA (1958 – ); 1959 – 1968; knj. 11; f.3; 0,75; IK; SI

35. – JU OŠ „BRANKO BOŽOVIĆ“ – PODGORICA (1955 – ); 1959 – 1969 ; knj. 68; f.3; 1,10; IK; SI

36. – JU OŠ „ZARIJA VUJOŠEVIĆ“ – MATAGUŽI (1909 – ); 1959 – 1970; knj.142; 2,20; IK

37. – JU OŠ „RADOICA PEROVIĆ“ – PODGORICA (1960 – ); 1960 – 1980; knj. 23; f. 3; 1,00; IK; SI

38. – JU OŠ „VUKA KARADŽIĆ“ – PODGORICA (1962 – ); 1962 – 1985; knj. 51; f.3; 2,10; IK; SI

39. – JU OŠ „18 OKTOBAR“ – BIOČE (1911 – ); 1964 – 1992; knj.3; f.1; 0,30; IK

40. – JU OŠ „MAKSIM GORKI“ – PODGORICA (1965 – ); 1965 – 1989; knj.12 ; f.9; 1,50; IK; SI

41. – JU OŠ „MARKO MILJANOV“ – PODGORICA (1969 – ); 1969 – 1974; knj.6; f.1; 0,25; IK; SI

42. JU DJEČJI VRTIĆ „LJUBICA POPOVIĆ“ – PODGORICA (1946 – ); 1956 –1958; knj.1; f.13; 1,40 IK; SI

4.2. Kulturne ustanove

43. AD ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA „KULTURA“ – PODGORICA (? – ); 1948 – 1955; f.1 ; 0,15

44. JU NARODNA BIBLIOTEKA „RADOSAV LJUMOVIĆ“ – PODGORICA (1881 – ); 1962 – 1979; f. 3; 0,30; Reg. sređ.

45. JNU „TRIBINA“ – PODGORICA (1960-2004); 1966 – 2004; knj.8, f.12; 1,50; arhiv. sređ.

46. SIZ ZA KULTURU I FIZIČKU KULTURU – PODGORICA ( ? – 1980 ); 1973 – 1980; f.26; 2,60; reg. sređ.

5. SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USTANOVE

5.1. Socijalne ustanove

47. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD – PODGORICA (1952 – ); 1952 – 1975; knj.16; f. 42; 4,50; reg. sređ.

48. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – BIRO RADA PODGORICA (1945 – ); 1953 – 1973; knj.12; f.103; 10,50; reg. sređ.

6. PRIVREDA I BANKARSTVO

6.1. Banke i novčani zavodi

49. „INVEST BANKA“ AD BEOGRAD POSLOVNA JEDINICA – PODGORICA (1973–2001); 1973 – 2001; knj.31; f. 121; 12, 80; reg. sređ.

6.2. 3.1. Industrija i rudarstvo

50. DP „DUVANSKI KOMBINAT“ – PODGORICA (1903 – ); 1903, 1906, 1947 – 1960; knj.7; dok 2; 0,20

51. AD „ELASTIK – PLASTIKA“ – PODGORICA (1955 – 2006); 1955 – 2005; knj.10; f.20; 3; arh. sređ

52. AD „MAŠINOPROMET“ EX IM – PODGORICA (1955 – 2003); 1971 – 2003; knj. 59; f. 47; 8,5; arh. sređ.

53. AD „SOLAR 80 ELASTIK“ – PODGORICA (1955 – 2005); 1998 – 2004; knj. 2; f. 7; 1; arh. sređ.

54. DP INDUSTRIJA „RADOJE DAKIĆ“ – PODGORICA (1946 – ); 1957–1960; f. 1; 0,10

55. AD „MLJEKARA PODGORICA“ – PODGORICA (1961 – 2010); 1961 –2010; knj.35; f. 1; 1

56. AD „GRADSKI SAOBRAĆAJ“ – PODGORICA (1960–2007); 1962–2007; knj.173; f. 40; 20; arh. sređ.

57. AD „MORAČATRANS“ – PODGORICA (1968-2008 ) 1968–1984, 1992–2008, (nedostaje 1994); knj. 2; f. 2; 0,30

58. DD „RATAR“ – PODGORICA (1971–2001) ; 1971– 2001; knj. 2; f.38; 3,8; reg. sređ.

59. „PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU PODGORICE“ – PODGORICA; (1978–2005); 1978 – 2005; knj. 5; f. 20; 3; reg. sređ.

60. AD „GRAMET“ – PODGORICA (1982–2002); 1983, 1984, 1990–2002; knj.2; f. 12; 1,5 reg. sređ.

61. DOO „KONTEX“ – PODGORICA (1992–2004); 1992–2004; knj. 7; f. 12; 2,50; reg. sređ.

62. DOO „VELETRGOVINA“ -KOLAŠIN – POSL. JED. PODGORICA (1994 – 2004); 1994 – 2004; knj. 3; f. 1; 0,5; reg. sređ.

63. AD „MAŠINOPROMET COMMERCE“ – PODGORICA (1997-2009 ); 1997–2009; knj 1; f. 1; 0,15;

64. DOO „PTT STANDARD“ – PODGORICA (1998–2007); 1998–2007; knj. 2; f. 4; 0,60; reg. sređ.

65. AD „ŠUMARSKO PREDUZEĆE PODGORICA“ – PODGORICA (2001- 2007); 2001 – 2007; knj.1; f. 1; 0,10; reg. sređ.

7. DRUŠTVENO POLITIČKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA

7.1. Političke i društveno političke organizacije

66. SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NOR-A – PODGORICA (1945–1997); 1947–1990; knj. 13; f. 94; 10, 00; reg. sređ.

7.1.2. Građanske i druge organizacije

67. OPŠTINSKA VATROGASNA JEDINICA – PODGORICA (1953 – ); 1959 – 1970; f. 1 ; 0,10

7.4. Kulturno prosvjetna društva

68. DRUŠTVO ESPERANTISTA – PODGORICA (1930–1980); 1959–1975; f.2; 0,40

8. VJERSKE USTANOVE I ORGANIZACIJE

69. MITROPOLIJA CRNOGORSKO-PRIMORSKA , SRPSKE PAROHIJE, HRAM SV. GEORGIJA, VERUŠA I MAHALA – PODGORICA ( ? ); 1907–1946; knj. 5; 0,20; IK

70. ZETSKA BANOVINA, IMAMAT DŽEMATA TUŠKOG – TUZI (? – ?); 1929–1941; knj. 2; 0,20; IK

V. ZBIRKE

71. TAPIJE 1876/1936 dok. 8; AI

72. VARIA ( ? – ?); 1903–1975; f.2; 0,20; AI

73. TESTAMENTI 1924/1944 dok. 16; AI

74. DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA 1927–1949; f. 1; 0,10 ; AI

75. ZAPISNICI (1946–1976); f. 2; 0,20; SI

76. NORMATIVNA AKTA 1946 – 1976; 1965 – 1975; f. 9; 0,90; SI

77. GRAĐANSKI ODBOR ZA MIR ( ? – ? ); 199–1992; f. 1; 0,10; reg. sređ.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00