CG DA 2 PVA – AO Pljevlja

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

A. ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I DRUGIH INSTITUCIJA

1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1.3. Arhivski fondovi 1918-1941.god.

1. GRADSKA OPŠTINA-PLJEVLJA (? – 1941); 1924-1941: knj.401,k.62;6,2.SI

1.4. Arhivski fondovi 1941-1944/45.

1.4.2. Okupacijski i kvislinški organi

2. GRADSKA OPŠTINA-PLJEVLJA (1941-1944); 1941-1944: knj.37, k.3; 0,3.SI

1.5. Arhivski fondovi 1944/45-1991/92.

3. SKUPŠTINA OPŠTINE-PLJEVLJA (1958- );1945-1989: knj.217,k.114,f.59;45.

4. SO ŽABLJAK (1958- ); 1945-1992: knj.222,f.180,k.49; 37.

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

5. – OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA – PLJEVLJA (1974-1991); 1962-1991: k.41;4,1.

6. – OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA – ŽABLJAK (1974-1990); 1968-1990: f.20;2,5.

7. – ZA FIZIČKU KULTURU – ŽABLJAK (1974-1990); 1980-1990: f.8;1.

8. – ZA NAUKU I KULTURU – ŽABLJAK (1974-1990); 1978-1990: f.12;1,5.

9. FOND ZA ELEKTRIFIKACIJU SELA – ŽABLJAK (1971-1990);1971-1990: f.5;1.

10. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – BIRO RADA- PLJEVLJA (1946- ); 1960-2001: knj.9,f.20,k.91; 11,5. SI

2. PRAVOSUĐE

2.2. Period od 1944/1945.

11. OSNOVNI SUD-PLJEVLJA (1960- ); 1960-1985: knj.87, f.151, k.261; 60. SI

12. OSNOVNI SUD-ŽABLJAK (1974- ); 1967-1994: knj.31,f.10,k.77; 16.SI

13. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA BIJELO POLJE – PLJEVLJA (1976-1991); 1976-1991:k.164;16,4. SI

14. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA BIJELO POLJE – ŽABLJAK (1976-1991); 1976-1990; f.15; 2. SI

15. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA – PLJEVLJA (1976-1991); 1976-1991: knj.12, k.22; 2,5.SI

4. PROSVJETNE, KULTURNE I NAUČNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

4.1. Prosvjetne ustanove i organizacije

16. PROSVJETNA INSPEKCIJA PODRUČNA JEDINICA – PLJEVLJA (1960-2008); 1960-2008: knj.8; f.60, k.2; 7.

SREDNJE ŠKOLE

17. – JU GIMNAZIJA “TANASIJE PEJATOVIĆ“- PLJEVLJA (1901 – ); 1945-199: knj.18, f.2; 2,5. SI

18. – JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA – PLJEVLJA (1949- ); 1950-1971: knj.2; k.11; 2,5. SI

OSNOVNE ŠKOLE

19. – JU OSNOVNA ŠKOLA “RISTAN PAVLOVIĆ“ – PLJEVLJA (1945- ); 1945-1991: knj.4; k.15; 2,5. SI

20. – JU OSNOVNA ŠKOLA“DUŠAN OBRADOVIĆ“ – ŽABLJAK (1952- ); 1946-1972: knj.34, k.30; 5.SI

21. – JU OSNOVNA ŠKOLA“VUK KNEŽEVIĆ“ NJEGOVUĐA – ŽABLJAK (1956- ); 1955-1971: knj.2, f.26; 4. SI

22. RADNIČKI UNIVERZITET – PLJEVLJA (1950-1981); 1950-1981: knj.177; 1,5.

5. Socijalne i zdravstvene ustanove

5.1. Socijalne ustanove

23. MEĐUOPŠTINSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PLJEVLJA I ŽABLJAK – ŽABLJAK (?-1990); 1975 -1990: k.2; 0,2. SI

6. PRIVREDA I BANKARSTVO

6.2. Period socijalizma

6.2.3. Privredna preduzeća

24. AD “SLOGA“ PLJEVLJA U STEČAJU – PLJEVLJA (1953-23003); 1953-2003: knj.30, k.39, f.17; 6,5. SI

25. ŠTAMPARSKO-KNJIŽARSKO PREDUZEĆE PLJEVLJA U STEČAJU – PLJEVLJA (1960-2004); 1960-2004: knj.5, k.17; 2,5.

26. RADNA ORGANIZACIJA “RAD“ U STEČAJU – ŽABLJAK (1979-1995); 1977-1992: knj.15, k.6; 2.SI

27. AKCIONARSKO DRUŠTVO “ZIMOSSPORT“ ŽABLJAK U STEČAJU – ŽABLJAK (1987-2007);1987-2007: f.2; 3. SI

6.2.3.4.Saobraćaj

28. AD “PREVOZ PLJEVLJA“ U STEČAJU – PLJEVLJA (1954-2003); 1962-2003: knj.44; 8. SI

6.2.4. Zanatstvo

29. PREDUZEĆE U DRUŠTVENOJ SVOJINI “UZOR“ U STEČAJU – PLJEVLJA (1959-1991); 1979-1991: knj.12, k.9; 1,5. SI

6.2.5. Zadruge

30. OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA “POLJOPROMET“ GOTOVUŠA– PLJEVLJA U STEČAJU – PLJEVLJA (1979-2004); 1979-2004: knj.6, f.20, k.8; 3,7.

7. DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA

7.1. Političke i društveno-političke organizacije

31. OPŠTINSKA KONFERENCIJA SAVEZA KOMUNISTA- PLJEVLJA (? – 1991);1946-1990: knj.24, k.60, f.80;69.SI

32. OPŠTINSKA KONFERENCIJA SAVEZA KOMUNISTA – ŽABLJAK (?-1991); 1958-1991: k.20; 2.SI

33. OPŠTINSKA KONFERENCIJA SAVEZA SOCIJALISTIČKE OMLADINE – PLJEVLJA (?-1991); 1975-1985: 0,80.

34. OPŠTINSKA KONFERENCIJA SAVEZA SOCIJALISTIČKE OMLADINE – ŽABLJAK (?-1990); 1982-1990: k.1; 0,1.

35. OPŠTINSKA KONFERENCIJA SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA-ŽABLJAK (?-?); 1978-1990: k.9; 1.

36. OPŠTINSKI ODBOR SAVEZA UDRUŽENJA BORANA NARODNO-OSLOBODILAČKOG RATA – PLJEVLJA (1947- ); 1975-1991: f.27; 2. SI

37. TITOV FOND – ŽABLJAK (1973-1991); 1973-1987: k.1; 0,1. SI

7.6. Sportska društva i udruženja

38. IZVIĐAČKI ODRED “DANILO JAUKOVIĆ“ – ŽABLJAK (?- ); 1983-1995: k.1; 0,1.

39. PLANINARSKO SMUČARSKO DRUŠTVO “DURMITOR“ – ŽABLJAK (1951- ); 1953-1993: k.11; 1,1.

V. ZBIRKE

40. FOTOGRAFIJE: 217 fotografija; 0,5.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00