Akcije crnogorskih banaka, štedionica i akcionarskih društava 1863-1946

Izdanje Državnog arhiva i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti
 • Izdavač
  Državni arhiv Crne Gore i CANU
 • Priredio
  Srđan Pejović
 • Za izdavača
  Za izdavača: Danilo Mrvaljević, Dragan Radonjić
 • Godina izdanja
  2023

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00