Abidin Temizar posjetio Državni arhiv Crne Gore

Državni arhiv Crne Gore nastavlja produbljivanje saradnje sa Turskim naučnim radnicima i istraživačima. Dana 30.VII 2021.godine DACG je posjetio prof. dr Abidin Temizer sa Mehmet Akif Ersoy Universiteta – Turska. Prof Temezir je urednik nekoliko časopisa u Turskoj i predstavnik komiteta UBTAS, koji organizuje svake godine naučne simpozijume o istoriji Balkana i Osmanskog carstva. Prof. Temizar trenutno radi na projektu “Građevine u Crnoj Gori u vrijeme Osmanskog carstva“ koji je od velikog značaja i za rasvjetljavanje, još uvijek nepoznatih istorijskih činjenica iz tog perioda, crnogorske istorije. Direktor Državnog arhiva CG g-din Tomanović Saša upoznao je  Profesora Temizara sa građom koju Arhiv posjeduje iz osmanskog perioda. Tokom rada Profesoru su asistirali  arhivisti DACG g-din mr. Vukota Vukotić, g-din Lazar Kapisoda i g-din mr. Ivan Martinović.

Na radnom sastanku sa Prof dr. Temizarom, g-din Tomanović ga je upoznao sa nedavnom posjetom ambasadorke Turske u Crnoj Gori  g-đa Songul Ozan  i Direktora Glavne direkcije državnog arhiva Turske g-dina dr Ugur Unala sa kojima se dogovaralo o zaključivanju Protokola o saradnji između Državnog Arhiva Crne Gore i Direkcije Državnih Arhiva Turske. Konstatovano je da bi se ovim Protokolom znatno olakšao pristup arhivskoj građi i našim i turskim naučnim radnicima.

Prof. Temizer je iskazao veliko zadovoljstvo zbog preduzetih aktivnosti u cilju zaključenja tako značajnog akta između ove dvije institucije (Glavna direkcija državnog arhiva Turske i Državni arhiv Crne Gore) i obećao punu podršku kod relevantnih subjekata u Turskoj.

Direktor Tomanović je predočio Prof. Temizaru da je upoznat sa činjenicom da se u Turskim arhivima nalazi makar 70 deftera u kojima se spominje Crna Gora i koji predstavljaju veoma značajan i precizan izvor podataka za rekonstrukciju istorije Crne Gore. Naglasio je, da je Državni arhiv CG zainteresovan za istraživanje kompletne građe koja se odnosi na CG, prvenstveno za deftere  koji nijesu istraženi tj. građu u kojoj se nalaze informacije o  Crnojevićima i Crnoj Gori u periodu XV i XVI vijeka.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00