Izbornik Zatvoriti

Delegacija Državnog arhiva na konferenciji ICARUS-a i EURBIC-a

Direktor Državnog arhiva je zajedno sa svojim saradnicima prisustvovao otvaranju 4. dana ICARUS-a u Hrvatskoj i EURBIC-a konferencije pod nazivom: „Evropski arhivski pejzaž: u potrazi za novim horizontima“, koja je održana u Hotelu Medena u Trogiru, u periodu 14-16 marta 2018. godine.

Predstavljena je djelatnost ICARUS-a i njegovih članova kroz raznovrsne aktivnosti na digitalizaciji i zaštiti pisane baštine u okviru tekućih arhivskih projekata i programa širom Evrope, uključujući co:op i digitalne platforme Monasterium, Topotheque i Matricula, te najnovije inicijative poput European Flagship projekta Time Machine.

S obzirom na broj i značaj istaknutih stručnjaka i predstavnika međunarodnih organizacija i kulturnih ustanova (ICA, EURBICA, APEF, DARIAH, AERI, ARMA i dr.), ovaj skup je predstavljao jedinstvenu priliku za aktivno povezivanje i uključivanje kulturnih, akademskih i naučnih institucija i stručnjaka u međunarodne trendove i projekte na području kulture, digitalizacije kulturne baštine i razvoja informacionog društva.

U okviru programa konferencije, učesnici su imali priliku posjetiti i Državni arhiv u Splitu, a organizovan je i radni sastanak organizatora skupa i svih direktora arhiva koju si prisustvovali 4. danima ICARUS-a Hrvatska.

I pored navedenog, predstavnici Državnog arhiva su iskoristili priliku i upriličili radne sastanke sa direktorom Agencije Državnog arhiva Republike Kosovo – Ramom Manaj, direktorom Istorijskog arhiva Sarajevo – Fuadom Ohranovićem, načelnicom Odsjeka katastarskih mapa za Istru i Dalmaciju, Državnog arhiva u Splitu – Brunom Horović Vuković. Predstavnici Državnog arhiva upoznali su se sa novim metodama digitalizacije arhivske građe kojima se na potpuno neagresivan, neinvazivan i krajnje učinkovit način vrši inovativno i napredno digitalizovanje. Pri tom cijeli proces se odvija pri vrlo niskom nivou osvjetljenja. Na kraju, ostvareni su preliminarni dogovori sa evropskim stručnjacima za oblast digitalizacije arhivske građe.