Godišnja konferencija ICARUS-a

Peti po redu dani ICARUS-a u Hrvatskoj i 23. godišnja konferencija, održani su u periodu od 27-29 marta 2019. godine u Domu Hrvatskih branitelja u Puli. Konferencija pod nazivom „Interaktivni arhivi: Izazovi digitalnog doba i mreža saradnje“, kojoj su prisustvovali i predstavnici Državnog arhiva Crne Gore, okupila je veliki broj arhivista sa područja Balkana i ostalog dijela Evrope. 

Na skupu je predstavljena djelatnost ICARUS-a i njegovih članova kroz raznovrsne aktivnosti na digitalizaciji i zaštiti pisane kulturne baštine u okviru tekućih arhivskih projekata i programa širom Evrope, uključujući „CREACH“, „Digital Treasures“, „Store the future“ i međunarodne digitalne platforme kulturne baštine „Europeana“ i „Time Machine“, te razne kulturne mreže. Takođe su predstavljene i aktualne međunarodne teme s naglaskom na baštinske i kreativne projekte i otvorena pitanja vezana uz digitalizaciju, korištenje digitalnih informacija, otvaranje AKM ustanova, kao i DARIAH i APEF aktivnosti te raznovrsni interdisciplinarni portali i projekti s područja kulture i istorije.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00