Knjiga Cimeše otkriva činjenice u sasvim novom svijetlu

Knjiga „Atentati i zavjere protiv Kralja Nikole“ autora Borislava Cimeše nedavno je objavljena u izdanju Državnog arhiva Crne Gore. Cimešino djelo otkriva neke činjenice u sasvim novom svijetlu. Štampano je povodom jubileja- 110 godina od proglašenja Crne Gore za kraljevinu.

Do sada je napisano mnogo knjiga o posljednjem vladaru iz dinastije Petrović koje uglavnom možemo smjestiti u korpus političke istorije. Za razliku od većine, knjiga „Atentati i zavjere protiv Kralja Nikole“ na višeslojan način otkriva život i vladavinu crnogorskog suverena i pokušava da suštinski sagleda razloge takvog djelovanja. No ono što je podjednako važno, ili čak važnije Cimešino djelo nije jedino priča o Kralju Nikoli, nego možda i više o Crnoj Gori.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00