Konferencija međunarodnog instituta za arhivske nauke Trst i Maribor

Kao rezultat protokola, potpisanog između Ministarstva kulturnih dobra Republike Italije i Međunarodnog instituta za arhivske nauke Trst i Maribor, od oktobra 2005. godine u Trstu, organizuje se konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana arhiva.

Na konferenciji, koja je održana 19. i 20. novembra, profesionalci i naučnici iz oblasti arhivistike i informacionih tehnologija, susreli su se i raspravljali o temama: „Privatni arhivi: Pitanja zaštite i pristupa“ i „Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti“. Izlagači su bili predstavnici Istorijskog arhiva Evropske Unije, predstavnici arhiva Sjedinjenih američkih država, Južne Afrike, Sultanata Oman, Italije, Slovenije, Španije, Finske, Ukrajine, Rusije, Rumunije, Poljske, Češke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije.

Predstavnici Državnog arhiva imali su priliku da i pored prisustva konferenciji povodom obilježavanja 28. Međunarodnog dana arhiva, uzmu aktivno učešće u Jesenjoj školi arhivistike.

Jesenja škola arhivistike tradicionalno se održava jednom godišnje, u organizaciji Međunarodnog instituta za arhivske nauke Trst i Maribor, uz saradnju Državnog arhiva u Trstu i Univerziteta u Mariboru, a pod pokroviteljstvom Centralnoevropske inicijative.

U danima nakon obilježavanja Međunarodnog dana arhiva uslijedila su predavanja u okviru pomenute škole. Ukupno dvadesetpet polaznika iz arhiva Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Sultanata Oman, Italije, Rusije i Srbije, nastavilo je sa pohađanjem koje je održano od 21. do 24. novembra.

Učesnici su tako imali priliku produbiti znanja iz oblasti koje su predstavljene na samoj konferenciji.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00