Međunarodna naučna i praktična konferencija „Dokumentacija u informatičkom društvu“

Pod okriljem Sveruskog naučno-istraživačkog instituta za dokumentaciju i arhivsku djelatnost (VNIIDAD), a u saradnji sa Evro-azijskim regionalnim odjeljenjem Međunarodnog arhivskog savjeta (EURASICA) i Savezne arhivske agencije (Rosarhiv), 05. i 06. novembra 2020. godine održana je XXVII Međunarodna naučna i praktična konferencija pod nazivom „Dokumentacija u informatičkom društvu: Informacione tehnologije i upravljanje zapisima u vremenu globalnih izazova“.

Konferencija je ove godine održana u onlajn formatu uz pomoć telekomunikacionih tehnologija, koje su i u kontekstu pandemije Covid-19 omogućile okupljanje više od 300 ljudi na naučnom forumu.

Među učesnicima su bili predstavnici 16 inostranih zemalja: Azerbejdžana, Bjelorusije, Vijetnama, Njemačke, Kanade, Kirgistana, Kine, Severne Makedonije, Sultanata Oman, Poljske, Rumunije, Slovenije, Uzbekistana, Finske, Crne Gore, Švedske, kao i predstavnici Rosarhiva, Izvršnog komiteta CIS-a, državne korporacije Rosatom i Centralne hemijske korporacije, specijalisti za VNIIDAD i Ruski državni Univerzitet za humanističke studije (RGSU).

Govornici su ukazali na značaj predloženih pitanja za diskusiju na konferenciji, ukazali na potrebu za konstruktivnim rješenjima u svijetlu novih izazova našeg vremena. Na konferenciji su predstavljeni izvještaji o regulatornoj politici u sferi arhivskog poslovanja, dostignućima i perspektivi. Istaknuti su problemi istovremene globalizacije i lokalizacije informacionog prostora, kao i sukob elektronskih i analognih medija na tehnološkom i semantičkom nivou. Prema riječima direktora VNIIDAD-a, ovi izazovi određuju zahtjeve za izradu teorije, regulatorno i metodičko sprovođenje i upravljanja dokumentacijom.

Pored plenarne sjednice, organizovana su i četiri tematska dijela. Prezentacije učesnika propraćene su prevodom na neki od inostranih jezika (ruski, engleski, kineski), sa mogućnošću razmjene mišljenja uključivanjem u debati. Konferencija se mogla pratiti i na YouTube video platformi.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00