Mr Vukota Vukotić dobitnik Godišnje nagrade bugarske Vojnoistorijske komisije

Službenik Državnog arhiva, istoričar, mr Vukota Vukotić dobitnik je Godišnje nagrade Vojnoistorijske komisije, bugarske organizacije koja se bavi proučavanjem i popularizacijom vojne istorije. Nagrada je gospodinu Vukotiću dodijeljena za doprinos istraživanju istorije Balkana i zbližavanju država i naroda regiona.

Za ovu prestižnu nagradu mr Vukotić je nominovan kao jedan od priređivača Zbornika dokumenata ‘’Izvještaji Mitra Bakića, crnogorskog poslanika u Carigradu 1885-1887’’, knjiga I, u izdanju Državnog arhiva, a priznanje mu je uručeno na svečanosti koja je upriličena 19. decembra u Oficirskom klubu u Sofiji.        Komisija je, pored mr Vukote Vukotića ove godine za nagrade nominovala brigadnog generala Stanimira Hristova, dr Snežanu Radoevu i Milenu Milotinovu

Dva dana kasnije, 21. decembra, u izložbenoj sali Državne Agencije “Arhivi” Republike Bugarske, održana je promocija zbornika dokumenata ‘’Izvještaji Mitra Bakića, crnogorskog poslanika u Carigradu 1885-1887’’, knjiga I, prvog ovogodišnjeg izdanja Državnog arhiva Crne Gore.

Na promociji su, pored jednog od priređivača, mr Vukote Vukotića, govorili dr Marijana Stamova iz Bugarskog instituta za istoriju Balkana i antičke Trakije i Ivana Sapundžijev ispred Vojnoistorijske komisije.

Priređivači ovog zbornika dokumenata su službenici Državnog arhiva pok. Predrag Vukić, mr Vukota Vukotić i Srđan Pejović.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00