Posjeta ambasadora Republike Slovenije

Dana 26.XI 2020.godine Direktor Državnog arhiva Crne Gore g-din Saša Tomanović, sastao se sa  ambasadorom Republike  Slovenije u CG g. dinom Gregorom Preskerom.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnik direktora DACG u Sektoru za naučno-informativnu djelatnost i zaštitu arhivske građe van arhiva g-din Srđan Pejović i pomoćnica direktora DACG u Sektoru za arhivsku građu stvaralaca od značaja za jedinice lokalne samouprave g-đa Mirjana Kapisoda.

Amasador Presker, pridajući veliki značaj promociji kulturnog nasljeđa naših zemalja, pokazao je zainteresovanost za prethodnu i buduću saradnju DACG i Slovenačkih arhiva. Dao je vrlo konstruktivan predlog za organizovanje zajedničke izložbe povodom obilježavanja 30 godina državnosti Slovenije i 15 godina samostalnosti CG. Predložio je da se u narednom preriodu osmisli koncept i tema u cilju obilježavanja ovih obostrano važnih događaja i izvrši odabir arhivskih dokumenata koji se odnose na ove dvije države.

Poželivši mu dobrodošlicu u ime zaposlenih i u svoje ime, direktor DACG g-din Saša Tomanović rekao je da su  počastvovani njegovim interesovanjem za rad DACG.

Nastavljajući, da DACG ima dobre odnose sa svim arhivima bivše YU pa i sa arhivima u Sloveniji, dodajući da postoji saradnja sa arhivima iz Slovenije, međutim to nije nivo saradnje koji zadovoljava naše ambicije i smatram da ga treba poboljšati. Naročito bi trebalo pokrenuti saradnju iz razloga što DACG cijeni uspjeh Slovenije na polju arhivistike, posebno u oblasti digitalizacije i ta bi nam iskustva dobro došla, jer je u svakom slučaju korisnije usvojiti i primijeniti provjerene metode. Osim toga Slovenija kao članica Evropske unije ima i više standarde nego zemlje koje nijesu članice Unije.

Tomanović je naglasio da s obzirom da CG nema važećeg protokola o saradnji sa Slovenijom ovo bi mogao biti trenutak da se pokrene i to pitanje. Do sada smo imali jedan potpisani protokol čija je važnost istekla a sarađivali smo povodom organizovanja seminara “Informacioni sistemi u arhivima“,

Pomoćnik direktora u Sektoru za naučno-informativnu djelatnost i zaštitu arhivske građe van arhiva, g-din Pejović naglasio je da DACG sarađuje i sa Forumom slovenskih kultura, kao dobrom platformom za saradnju slovenskih zemalja. Pod okriljem foruma organizovano je više izložbi. U okviru projekta Slovenskog kulturnog foruma pod nazivom Slavic capital in 2D (slovenske priestonice), realizovana je postavka o Cetinju u proporcijama predviđenim izložbom.

Pomoćnica direktora DACG u Sektoru za arhivsku građu stvaralaca od značaja za jedinice lokalne samouprave g-đa Kapisoda kaže da se saradnja odvijala i učestvovanjem arhivista CG u Jesenjoj školi arhivistike Maribor-Trst, kao i na tradicionalnom međunarodnom savjetovanju arhivskih radnika u Radencima koje doprinosi razvoju arhivske struke, razmjeni iskustava, kao i stvaranju osnova za buduću saradnju. Na sastanku je bilo riječi i o ostalim aktivnostima u okviru arhivske djelatnosti, koje, kako je ocijenjeno, treba inovirati.Sagovornici su se saglasili da u narednom periodu posebnu pažnju treba posvetiti jačanju saradnje među arhivima Republike Slovenije i CG.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00