Prva Međunarodna Konferencija „European Qolloquia on Archives“, Krakov

V.d. direktora, Danilo Mrvaljević, učestvovao je na Prvoj Međunarodnoj Konferenciji „European Qolloquia on Archives“, koja se održala 22-23. juna u Krakovu, pod sloganom „Raštrkano nasljeđe. Selidbe i restitucija arhiva u Evropi poslije Prvog svjetskog rata”.

Konferenciju je otvorio generalni direktor Državnog arhiva Poljske dr Paveł Pietrzik, koji je poželio dobrodošlicu svim gostima, kao i onima koji su pratili direktan prenos i dao uvod u sjednicu, a prisutnima se obratio i generalni konzul Ukrajine u Krakovu Vjačeslav Vojnarovski.

Prvog dana, nakon istorijskog uvoda u temu konferencije, učesnici događaja obišli su novu zgradu Nacionalnog arhiva u Krakovu, najsavremeniju arhivsku zgradu u Poljskoj i jednu od najmodernijih u Evropi, a potom je, u nastavku konferencije, održan panel posvećen ukrajinskim arhivima. Drugi dan je bio posvećen iskustvima evropskih i poljskih arhiva.

V.d. direktora, Danilo Mrvaljević, tokom boravka u Krakovu razgovarao je u sa rukovodstvom Arhiva Poljske o građi koja je pronađena u Varšavskom arhivu, a tiče se Crne Gore – arhive Ministarstva vojnog Kraljevine Crne Gore, nekoliko hiljada dokumenata koji se odnose na istoriju Crne Gore s početka dvadesetog vijeka i mogućnostima za njeno prenošenje u DACG. Poljska strana iskazala je otvorenost i spremnost da se navedena građa preda našem Državnom arhivu, što je od izuzetnog značaja za Crnu Goru. Sagovornici su se saglasili se da je potrebno da sa obije strane preduzmemo sve neophodne radnje za finalizaciju ovog procesa i dogovorimo se o vremenu i načinu predaje predmetne građe, te da ovim povodom organizujemo odgovarajuće ceremonije u Varšavi i na Cetinju. Pored navedenog, sa strane DACG iskazana je zainteresovanost i za obnavljanje i dalje razvijanje saradnje između Arhiva Poljske i Crne Gore u narednom periodu, što je takođe pozitivno prihvaćeno.

Prva Međunarodna Konferencija „European Qolloquia on Archives“ okupila je u Krakovu predstavnike arhiva dvanaest evropskih zemalja i ocijenjena je kao veoma uspješna.

Foto: Državni Arhiv Poljske

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00