Izložbe i manifestacije

Cilj ove izložbe je da prikaže dugotrajno interesovanje evropskog svijeta za Crnu Goru i Bugarsku kao i da postepeno obogati saznanja i predstavu o njima Read More

Od kada se pojavila kao sredstvo komunikacije među ljudima, a to je nešto više od 130. godina, razglednica je stekla određeni značaj koji nije, nažalost, Read More

Tokom „Nedjelje arhiva“ koja je obnovljena poslije mnogo godina i koja je zaživjela i postala tradicija, prikazana je izložba dokumenata pod nazivom „Državni arhiv Crne Read More

Istorijski antagonizmi, složeni koloplet političkih, dinastičkih, diplomatskih odnosa i aspiracija Velikih sila kao i narodonosni odnosno nacionalno-oslobodilački, suštinski antifeudalni, pokreti balkanskih naroda i država, opšti Read More

U interesu unapređenja svestrane saradnje između Ukrajine i Crne Gore bitno je očuvati postojeće vidove kao i stvoriti pretpostavke za stvaranje i afirmaciju novih kontakata. Read More

“Ali arhiv, ah arhiv! Bogata riznica stvaralaštva minulih vjekova,za mene je to sijedi idol,koji me snagom magije privlači!“ Bilježeći ove riječi, Njegoš nas je sačuvao Read More

Osnovni pojmovi o dionicama-akcijama Osnovni kapital (akcionarskog) dioničarskog društva podijeljen je na manje, jednake, idealne djelove koji su predstavljeni dionicama-akcijama. Dionica odnosno akcija predstavlja pismenu Read More

Izložba pod nazivom „Ilija Šobajić (1876 – 1953) – Trajanje i pamćenje kroz dokumenta i djela“ realizovana je u saradnji Državnog arhiva – A.O. Nikšić Read More

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00