Okružni komitet KPJ Kolašin u NOR-u 1943-1945 (zbornik dokumenata) knjiga II

Izdanje Državnog arhiva
  • Izdavač
    Državni arhiv Crne Gore
  • Priredili
    Predrag Vukić, Srđa Pejović, Vukota Vukotić
  • Za izdavača
    Danilo Mrvaljević

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00