Stare razglednice

Izdanje Državnog arhiva i Nacionalne biblioteke "Đurđe Crnojević"

 • Izdavač
  Državni arhiv Crne Gore i Naionalna biblioteka "Đurđe Crnojević"
 • Autorke
  Danijela Radulović, Ana Pejović
 • Za izdavača
  Dragica Lompar, Danilo Mrvaljević
 • Godina izdanja
  2023

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00