Okružni komitet KPJ Kolašin u NOR-u 1943-1945 (zbornik dokumenata) knjiga II

Izdanje Državnog arhiva
 • Izdavač
  Državni arhiv Crne Gore
 • Priredili
  Mr Jadranka Selhanović, Biljana Drašković, Dragoslav Bojović
 • Za izdavača
  Danilo Mrvaljević
 • Godina izdanja
  Cetinje, 2023

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00