Pomorski trgovci, ratnici i mecene

Izdavači Državni arhiv Crne Gore Cetinje, CID Podgorica, Equilibrium Beograd
 • Izdavač
  Državni arhiv Crne Gore
 • Autor
  Miloš Milošević
 • Priredio
  Vlastimir Đokić
 • Izdavači
  Državni arhiv Crne Gore Cetinje, CID Podgorica, Equilibrium Beograd
 • Za izdavače
  Danilo Mrvaljević, Ratko Bojanić, Vlastimir Đokić
 • Godina
  2022

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00