Arhivska izdavačka djelatnost

 • Izdavač
  Državni arhiv Crne Gore
 • Autor
  dr. sc. Mile Bakić
 • Za izdavača
  Stevan Radunović
 • Godina izdanja
  Podgorica, 2017. godine

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00