Crna Gora u defteru Dukađinskog Sandžaka iz 1570. godine

Izdanje Državnog arhiva Crne Gore i Univerziteta u Sarajevu – Orjentalni institut
 • Izdavač
  Državni arhiv Crne Gore i Univerzitet u Sarajevu – Orjentalni institut
 • Autor
  Aladin Husić
 • Za izdavača
  Saša Tomanović
 • Godina izdanja
  Cetinje - Sarajevo, 2017. godine

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00