CRNOGORSKA VLAST I CRNOGORSKO NACIONALNO PITANJE (DOKUMENTA 1970-1985)

Izdanje Državnog arhiva Crne Gore i Regionalnog centra za društveno-ekonomska istraživanja
 • Izdavač
  Državni arhiv Crne Gore i Regionalni centar za društveno-ekonomska istraživanja
 • Autor
  Jadranka Selhanović
 • Za izdavača
  Stevan Radunović
 • Godina izdanja
  Cetinje, 2015. godine

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00