Izvještaji Mitra Bakića crnogorskog poslanika u Carigradu 1890-1892 (zbornik dokumenata) knjiga II

 • Izdavač
  Državni arhiv Crne Gore
 • Priredili
  Mr Vukota Vukotić, Srđan Pejović
 • Za izdavača
  Za izdavača: Danilo Mrvaljević
 • Godina izdanja
  Cetinje, 2023

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00