Monografija Državni arhiv Crne Gore – 65 godina rada

 • Izdavač
  Državni arhiv Crne Gore
 • Autor
  Srđan Pejović
 • Za izdavača
  Saša Tomanović
 • Godina izdanja
  Cetinje, 2019. godine

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00