ODNOSI CRNE GORE I BUGARSKE 1878-1913

Izdanje Državnog arhiva Crne Gore i Državne gencija „Arhivi“ – Bugarska
 • Izdavač
  Državna agencija „Arhivi“ – Bugarska i Državni arhiv Crne Gore
 • Priredile i uredile
  Mirjana Kapisoda i Milena Todorakova
 • Za izdavača
  Stevan Radunović
 • Godina izdanja
  Sofija, 2015. godine

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00