Arhivski zapisi

„Brojni, neriješeni problemi arhivske službe obavezuju nas, arhivske radnike, da o njima progovorimo javno, da se zalažemo i borimo za prevazilaženje velikog zaostajanja u razvoju, čije su posljedice za naše kulturno nasljeđe nesagledive. Naša je želja da u godišnjaku sumiramo rezultate rada, vršimo razmjenu iskustava, podstičemo mlađe kadrove da se bave istraživačkim radom u oblasti arhivističke teorije i prakse.“

Iz redakcijskog uvodnika – Arhivski zapisi br. 1, 1985.

Prvu redakciju časopisa činili su: Jelena Antović, Vukota Bogavac, Ljiljana Zenović, dr Miroslav Luketić i Milan Sijerković.

Časopis je pokrenut na inicijativu, zalaganje i neposredno angažovanje dr Miroslava Luketića. Za stručnu i naučnu javnost pojava publikacije predstavljala je značajan događaj tim prije što u Crnoj Gori nije postojala ni oskudna stručna periodika iz oblasti arhivistike.

Prvi broj časopisa Arhivski zapisi publikovan je 1985. godine kao bilten Društva arhivskih radnika Crne Gore. U Kotoru 1986. godine izlazi drugi broj biltena takođe u izdanju Društva. Na Cetinju 1990. godine, u izdanju Društva, izlazi treći broj Arhivskih zapisa, koji prerastaju u časopis za arhivsku teoriju i praksu.

Uređivačku politiku časopisa vodili su:

1985. g.
Glavni i odgovorni urednik:
dr Miroslav Luketić

1990. g.
Glavni i odgovorni urednik:
Jasmina Rastoder

1994. g.
Glavni urednik: mr Mile Bakić
Odgovorni urednik: Slavko Stanišić

1996. g.
Glavni urednik: Momčilo Pejović
Odgovorni urednik: Slavko Stanišić

1997. g.
Glavni urednik: Rajko Kalezić
Odgovorni urednik: Slavko Stanišić

2000. g.
Glavni urednik: Rajko Kalezić
Odgovorni urednik: Jelena Živković

2002. g.
Glavni urednik: Stevan Radunović
Odgovorni urednik: Srđan Pejović

2007. g.
Glavni urednik: Srđan Pejović
Odgovorni urednik: Stevan Radunović

ARHIVSKI ZAPISI

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00